Mitä on kiertotalous?

Title

Mitä on kiertotalous?

Mitä on kiertotalous?

Kertakäyttöön perustuva lineaarinen talousmalli on tulossa tiensä päähän. Olemme tulleet pisteeseen, jossa kiertotalous on noussut keskeiseksi käsitteeksi. Luonnonvarojen ehtyessä uusi, kierrätykseen ja uusiokäyttöön perustuva talousmalli tulee yhä tärkeämmäksi.

Kiertotalous pähkinänkuoressa

Mitä kiertotalous sitten pohjimmiltaan tarkoittaa? Monet luulevat, että kyse on lähinnä jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä, mutta kiertotalous on paljon laajempi ilmiö. Ellen MacArthurin säätiö määrittelee käsitteen kolmen pääperiaatteen avulla:

  1. Resurssien tuottavuuden optimoiminen
    Planeettamme resurssit ovat rajalliset. Varsinkin teknologian tuottamiseen ja kehittämiseen tarvittavat resurssit, ovat riippuvaisia siitä, että käytämme niitä säästeliäästi ja uusiokäytämme niitä. Kiertotaloudessa raaka-aineita käytetään niin kauan ja niin monta kertaa kuin mahdollista, ja kierrättäminen on vasta viimeinen keino.
  2. Järjestelmien tehokkuuden tukeminen ja kielteisten ulkoisvaikutusten estäminen
    Meidän on suojattava nykyisiä järjestelmiä sekä valvottava ja hallittava kielteisiä ulkoisia vaikutuksia, kuten ilmansaasteita. Kiertotaloudessa kielteiset ulkoisvaikutukset otetaan huomioon, ja ne näkyvät tuotteen hinnassa.
  3. Luonnonpääoman suojelu ja kehittäminen
    Kiertotaloudessa resurssien käyttö perustuu huolelliseen valintaan ja tarpeeseen, ja resurssit saadaan uusiutuvista ja/tai tehokkaista prosesseista ja teknologioista.

Nimensä mukaisesti kiertotalous tarkoittaa suljettua järjestelmää, jossa resurssit kiertävät. Meidän tulisi suosia uusiokäyttöä niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä ei koske vain valmiita tuotteita, vaan myös komponentteja, joista ne koostuvat. Kierrättäminen on vasta viimeinen vaihtoehto.

Arvoton roska vai arvokas resurssi?

Pelkästään EU-maissa tuotetaan vuosittain 20–50 tonnia elektroniikkajätettä. Suurin osa pois heitettävästä elektroniikasta on yhä käyttökelpoista tai ainakin sisältää arvokkaita komponentteja ja raaka-aineita. Tätä kipeästi kaivattujen materiaalien varantoa tulee hyödyntää.

Kiertotalous on ollut 3 Step IT:n ydintoimintaa jo 20 vuoden ajan. Liiketoimintamallimme kattaa IT-laitteiden koko elinkaaren aina laitteiden vuokrauksesta niiden palautumiseen vuokrakauden jälkeen, tämän jälkeiseen laitteiden uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Vuosien aikana olemme kunnostaneet ja myyneet yli 5 miljoonaa käytettyä laitetta. Olemme ylpeitä siitä, että myymme yli 98 % meille palautetuista laitteista, eli vastuullisesti kierrätettyjen laitteiden osuus on vain 2 %.

Kohti muutosta

Kiertotalouden tunnettuus lisääntyy koko ajan, ja yhä useammat tahot ovat valmiita sopeutumaan sen periaatteisiin. Otamme muutoksen iloisina vastaan. On hienoa nähdä, että yhä useammat yritykset ja hallitukset tekevät kestävyyttä parantavia ratkaisuja ja pyrkivät tehokkaaseen resurssien käyttöön. Valitettavasti kaikki eivät ole pysyneet mukana muutoksessa. EU:n päästöraportin mukaan vain 9,1 % maailman taloudesta on kiertotalouden mukaista.

3 Step IT edistää kiertotaloutta toiminnallaan joka päivä. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin, ja huolehdimme samalla turvallisuudesta ja ympäristöstä. Lue lisää vastuullisista palveluistamme täältä >>

Lähde: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy

***

Lue lisää suosituimmista aiheistamme:

Tietoturva, ei koskaan pelkkää dataa - minimoi tietovuodot >>
GDPR - mitä se tarkoittaa ja kuinka valmistautua? >>
Voisitko säästää lisää it:ssä? >>

AddToAny