Oppilaitokset ja käyttöomaisuuden elinkaarimalli

Opetus- ja sivistystoimen organisaatiot sekä oppilaitokset hyötyvät erityisen paljon niin kulujen tarkasta ennustettavuudesta kuin siitä, että käytössä ovat aina ajantasaiset laitteet ja ohjelmistot.

Ota yhteyttä

Koulutuksen digitalisaatio etenee


Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään oppilaitoksissa yhä enemmän. 3stepIT:n elinkaaren hallintapalvelun edut – hankinnan ja uusinnan vaivattomuus, aina viimeisimmät ohjelmistoversiot, huippuun hiottu tietoturva ja vanhojen laitteiden vastuullinen ja tietoturvallinen poistaminen – tasoittavat omalta osaltaan niin käyttömenojen budjetointia kuin tulevaisuuden toivojemme tietä aikuisuuteen ja työelämään. 

Kokonaistaloudellisesti paras IT-ratkaisu, joka avaa ikkunan työelämään

3stepIT tekee systemaattista yhteistyötä oppilaitosten kanssa tukeakseen digitalisaation kehittämistä ja tarjotakseen tämän päivän oppimisympäristöille niiden ansaitsemat tietotekniset kokonaisratkaisut.

 

Elinkaarimallimme auttaa yhä nuorempia saamaan käyttöönsä oman tietokoneen, mahdollistaen oppilaitoksille mm. entistä laadukkaammat AV-laitteistot. Monipuolinen tietotekniikkaan totuttaminen jo oppimisvaiheessa on hyvä keino edesauttaa sujuvaa siirtymistä koulunpenkiltä työelämään.

 

Digitaalisia työvälineitä hankittaessa on hyvä hetki harkita siirtymistä uusimpaan teknologiaan, kuten iPadeihin.

 

Lue lisää

3stepit_EDU_LP_lisakuva_

Asiantuntijoiden vinkit koulutuksen digitalisaatioon


Koulutuksen digitalisaatio -webinaarissa alan asiantuntijat kertovat, kuinka kasvavien IT-laitemäärien hankintaan, hallintaan ja uusimiseen liittyvät haasteet käännetään mahdollisuuksiksi.

Webinaari sisältää hyödyllisiä vinkkejä siitä, miten kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu rakennetaan. Paneelikeskustelussa pohditaan perusteellisesti, miten kasvavaa IT-laitteiden määrää kannattaa hankkia, hallita ja uusia.Katso webinaaritallenne
3stepit_EDU_LP_lisakuva_3_webinaari
Jussi Jaakkola, 3stepIT
Jussi Jaakkola,
3stepIT

Jussi Jaakkola on 3stepIT:n julkisen sektorin tiimistä, ja hänellä on vahva kokemus liittyen koulujen it-laitteiden hankintamalleihin ja elinkaaripalveluihin.

Lauri Tiili, KAM 3stepIT
Lauri Tiili,
3stepIT

Lauri Tiili vastaa 3stepIT:ssä nimettyjen asiakkuuksien kehittämisestä. Hänellä on pitkä kokemus yhteistyöstä julkisen sektorin asiakkaiden kanssa käyttöomaisuuden hallintaan liittyvien haasteiden ratkaisemisesta.

 

Leena Aunela-Tapola, Microsoft
Leena Aunela-Tapola, Microsoft

Leena Aunela-Tapola toimii Microsoft Suomen koululaitostiimissä Windows ratkaisumyyjänä, tehtävänään välittää koulusektorin päättäjille asiantuntevaa tietoa M365 for Education kokonaisuudesta, jossa Windows-laite luo monipuolisen, turvallisen ja saavutettavan perustan teknologian hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa.

Katso maksuton webinaaritallenne

 

Oppivelvollisuuden laajentumiseen hallitusti ja vastuullisesti


Oppivelvollisuuden laajentuessa vuonna 2021 toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat tietotekniikkahankinnat ovat siirtyneet kuntien vastuulle. Kyse ei ole vain laitevalinnoista, sillä laiteomaisuuden hallinta ja rahoittaminen ovat olennainen osa kokonaisuutta.

 

Nappaa oppaastamme vinkit laitevalintaan, rahoitukseen, kokonaishallintaan ja hankintojen syklisyyteen. Käymme läpi myös vastuullisen kumppanuusmallin hyödyt sekä vieläkin vihreämmän ratkaisun.

Lataa opas

3StepIT_EDU_Oppivelvollisuuden_opas

Syklinen hankintakulttuuri varmistaa synergiaedut läpi kuntaorganisaation


Hyvin suunniteltu on kuntataloudenkin kohdalla vähintään puoleksi tehty. Syklinen hankintakulttuuri tarjoaa selkeän toimintamallin, jossa sekä kokonaisuus että kustannukset huomioidaan uudella tavalla niin, että painopisteenä ovat käyttäjät, joiden ehdoilla toimintaympäristö rakennetaan.

Lataa esite

3StepIT_EDU_muuntojoustavaoppimismiljoo
 

Jätä yhteydenottopyyntö

MicrosoftTeams-image (58)

Tulevaisuuden osaajat koulutetaan tänään

Vastuullisesti tuotetut, yritysmaailman käyttöön vakiintuneet Windows-laitteet ja ohjelmat varmistavat tulevaisuuden teknologiataidot tämän päivän koululaisille.

1200x628-FI-2021-H2-Edu-campaigh_Phase1

Toimiva oppimisympäristö, opetusteknologian hankinnat ja budjetointi

Katso, kuinka oppilalaitosten koko laitekirjo IT- ja AV-laitteista kalusteisiin on mahdollista sisällyttää 3stepIT:n elinkaarimallin piiriin

1200x628-FI-Education-Sector-Laptops-www

Oppilaitoksen IT-laitteet käyttöön sujuvasti autopilotilla ja leasingilla

Oppivelvollisuuden laajeneminen lisää opiskelijamääriä ja oppilaitosten IT-hallinnolle uusia laitehankintoja. Lue blogistamme kuinka voimme auttaa.