Toimiva oppimisympäristö, opetusteknologian hankinnat ja budjetointi

- syyskuuta 15, 2021

ICT-laitteiden elinkaarimalli kasvattaa jatkuvasti suosiotaan oppilaitosten keskuudessa. Tämä on näkynyt myös meillä 3stepIT:llä erityisesti toisen asteen oppivelvollisuuden lakimuutoksen myötä: yli sata asiakastamme päätti viime kevään aikana ottaa käyttöön elinkaarimallimme opiskelijoiden kannettaville tietokoneille.

   

Tulevan vuoden hankintojen budjetointi alkaa lähestyä maalia, joten onkin hyvä hetki käydä läpi, miten palvelumallimme toimii ja mitä kaikkea siihen voi sisällyttää. 

 

Puitesopimus vastaa moniin tarpeisiin 

 

Asiakkaillamme on tyypillisesti käytössään puitesopimus, joka mahdollistaa käytännössä kaikkien ICT-laitteiden vuokraamisen, koulupuolella monesti kalusteidenkin. Alla on lueteltuna tyypillisimpiä laiteryhmiä, joita oppilaitokset ovat sisällyttäneet elinkaarimallimme piiriin ja joille he hyödyntävät puitesopimuksiamme: 

  • oppilaiden/opiskelijoiden kannettavat tietokoneet ja tabletit
  • tietokoneluokkien laitteet ja näytöt, latausvaunut, yhteiskäyttökoneet
  • opettajien ja muun henkilökunnan laitteet (tietokoneet, tabletit, puhelimet)
  • esitystekniikka
  • tulostustekniikka
  • verkkolaitteet
  • kalusteet 

 

Budjetointivaiheen loppusuoralla käymme mielellämme läpi yhdessä asiakkaamme kanssa, onko puitesopimus jo täydessä käytössä vai voitaisiinko hyväksi koettua toimintamallia laajentaa myös muihin, esim. yllä listattuihin tuoteryhmiin.

 

Huolehdi esitystekniikan elinkaaresta 

 

Oppilaitosasiakkaittemme osalta ylivoimaisesti yleisin elinkaaripalvelumme piiriin sisällytettävä tuoteryhmä on oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien, sekä muun henkilökunnan tietokoneet, mutta myös esitystekniikan laitteiden osuus kasvaa nopeasti. Esitystekniikan laitteiden elinkaaren suunnittelu on yhä tärkeämpää, koska laitteiden määrä oppilaitoksissa kasvaa jatkuvasti. Keskikokoisen oppilaitoksen esitystekniikan hankintojen arvo voikin olla jopa 300 000 euroa.  

 

Elinkaarimalliamme hyödyntämällä myös esitystekniikan laitteisiin, ne pysyvät aina ajanmukaisina samalla kun käyttötalouden menot pysyvät tasaisina, sillä laitteiden käyttöikää voidaan joustavasti pidentää edullisella jatkovuokralla. Hyvin suunnitellulla elinkaarimallilla vältytään myös esitystekniikkaan helposti syntyvältä korjausvelalta.   

 

Tabletit helposti vuokraamalla 

 

Chromebookit ja tabletit ovat myös mielenkiintoisia laiteryhmiä, joita vuokrataan kauttamme entistä enemmän. Tähän vaikuttaa moni asia, eikä vähiten siirtyminen 1to1-laitteisiin. Vuokraamalla saadaan laitemäärää kasvatettua niin, että laitteiden käyttötalouden menot ovat tasaisia ja ennakoitavia. Laitteiden jatkovuokrilla saadaan niiden elinkaarta tarvittaessa pidennettyä, tai jopa laitemääriä kasvatettua kustannustehokkaasti.

 

Mistä lähteä liikkeelle? 

 

Miten palvelumme sitten toimii? Asiakkaamme tekevät tilauksensa omista kilpailutetuista hankintakanavistaan ja tilatut laitteet lisätään palvelumme piiriin vuokralaitteiksi. Eri laiteryhmille ja -tyypeille sovitaan asiakasvastaaviemme kanssa vuokrapituudet ja erilaiset päättymistapavalinnat (palautus, jatkovuokraus, lunastus).  

 

Koulupuolen asiakkaillamme on melkein poikkeuksetta joustoa sekä sopimuskauden alussa että lopussa. Laitteiden vuokrasopimukset alkavat ja päättyvät joka neljännesvuosi (ns. kvartaalistartti), jolloin laitteita on mahdollista hankkia reilusti ennakoiden ja myös poistuvien laitteiden palauttamiselle on riittävästi aikaa.    

 

Palvelumallimme avulla oppilaitokset saavat siis helposti käyttöönsä tarvitsemansa laitteet, kalusteet ja muun irtaimiston, joka on aina ajantasaista ja tukee moderneja opetustapoja. 

 

 

Haluatko kuulla lisää palvelumallistamme? Ota yhteyttä- niin jutellaan lisää! 

 

Jussi Jaakkola,

Sales Manager, Public Sales, 3stepIT 

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita