Oppilaitoksen IT-laitteet käyttöön sujuvasti autopilotilla ja leasingilla

- maaliskuuta 30, 2021

Jatkossa kaikkien yhdeksäsluokkalaisten on hakeuduttava toisen asteen opintoihin ja opiskeltava 18-vuotiaiksi saakka. Oppivelvollisuuden laajeneminen tietää oppilaitoksille lisää opiskelijoita ja sitä kautta oppilaitosten IT-hallinnolle uusia laitehankintoja. Samalla oppilaitoksissa puntaroidaan resurssien riittävyyttä, kuten tietotekniikkahankintojen hintoja ja IT-henkilöstön työajallisia panostuksia.

 

Yhtälö on mielenkiintoinen oppilaitoksen IT-henkilöstön kannalta - huomioiden voimakkaasti kasvava laitemäärä, ennallaan säilyvät resurssit sekä laitteiden heikko saatavuus. Me 3stepIT:llä, yhdessä kumppaneiden kanssa verkostoituen, pyrimme auttamaan oppilaitoksia edellä kuvattujen ”hikkojen” ratkaisussa. Palvelemme oppilaitoksia ja kuntia yhdistäen leasingin prosessiedut sekä taloudelliset edut laitehankintojen käyttöönottoon ja luopumiseen.

 

Pidimme Microsoftin Surface -liiketoimintajohtaja Antti Kuosmasen kanssa yhteisen webinaarin ja kirjasin siihen liittyviä ajatuksia auki seuraavasti:

 

Autopilot vapauttaa IT-henkilöstön aikaa laitteiden käyttöönotossa

Kannattavaa on automatisoida se, minkä voi automatisoida. Aikaa säästää muun muassa Autopilotilla,  jonka ansiosta laitteiden käyttöönotto on yhtä helppoa kuin minkä tahansa älypuhelimen käyttöönotto: riittää, kun oppilas tai opettaja purkaa laitteen paketista ja yhdistää internettiin.

 

Surface-tuotteiden käyttöönotossa vapautetaan IT-henkilöstön työaikaa. Puhummekin nollakosketuksen käyttöönotosta. Nollakosketuksen malli on mukava poikkeus totuttuun. 78% organisaatiosta raportoi alhaisemman käyttöönottokustannuksen Microsoft Surfacella kuin muilla laitevalmistajilla. Käytännössä tämä säästää peräti 25 minuuttia IT:n aikaa jokaista käyttöön otettavaa laitetta kohtaan. Ajallisen säästön lisäksi rahallinen säästö on 200 euroa käyttöön otettua laitetta kohtaan.

 

Kun laitteita on paljon ja ne ovat hajallaan eri kohteissa, kuten oppilaitosten eri toimipisteissä tai opiskelijoiden kotona, säästöt ovat merkittäviä niin taloudellisesti kuin IT-henkilöstön työajan näkökulmasta.

 

Intune-laitehallinta vapauttaa IT:n aikaa

Pilvipohjaisen, oppilaitoksille suunnatun Intune hallintapalvelun avulla oppilaitoksen tietohallinto voi hallita opettajien ja opiskelijoiden tietokoneita ja mobiililaitteita etäyhteyksillä. Intunen kautta tietohallinto voi esimerkiksi määrittää koulutyössä käytettävät sovellukset sekä hallita tietosuoja-asetuksien kautta sitä, miten ja mitä tietoa jaetaan. Sen kautta laitteita voidaan myös esimerkiksi sulkea, paikallistaa, alustaa ja valmistella leasingyhtiölle palautusta varten – kaikki täysin etänä. Päivitykset voidaan esimerkiksi ajastaa tehtäviksi kouluajan ulkopuolella, jotta ne eivät keskeytä työskentelyä.

 

Parempaa tietoturvaa

Microsoft mahdollistaa opetuksen ja oppimisen korkeimpien turvallisuus-, tietosuoja- ja vaatimustenmukaisuusstandardien mukaisesti. Näin sekä opiskelijoiden että opettajien yksityisyys on suojattu myös etänä opiskeltaessa. Laitteita ei myöskään tarvitse enää viedä fyysisesti huoltoon, vaan laitteet vaihdetaan rikkoontumistilanteissa. Laitteet voidaan haluttaessa lähettää opettajille ja oppilaille suoraan kotiin. Jos laite eksyisi matkalla vääriin käsiin, sitä ei voisi ottaa käyttöön, sillä käyttöönotto vaatii aina oppilaitoksen sähköpostiosoitteen ja salasanan.

 

Leasing auttaa prosesseissa

3stepIT laiterekisteri auttaa laitekannan taloudellisessa ja teknisessä seurannassa vuokrakauden aikana. Valtaosalle oppilaitoksia kyseessä oleva Asset NG-laiterekisteri on jo tuttu työväline eikä uusia järjestelmiä ei tarvitse opiskella. Prosessitehokkuutta saadaan aikaan helposti, kun 3stepIT:n laiterekisterissä olevat laitteet on mahdollista kätevästi Integroida Intunen kanssa.

 

Laitetoimitukset oppilaitoksille tapahtuvat kesällä ja laitteet valmistellaan opiskelijoille luovutusta varten. Laitteiden vuokrakausi käynnistyy 1.10.2021 alkaen, mutta vuokra-aika kesäkuulta syyskuun loppuun asti ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia vuokrien osalta. Käytännössä siis ensimmäiset vuokrat erääntyvät vasta 1.10. alkaen ja silloinkin maksetaan loppuvuoden vuokria. Vastaavasti noin kolmen vuoden kuluttua kesällä 2024 on vähintään kaksi kuukautta aikaa palauttaa laitteet. Ja jos opiskelija ei valmistu, niin leikatulla jatkovuokralla laitteen pitoaikaa voidaan jatkaa kolmen kuukauden erissä.

 

Laitteen palautuskaan ei ole monimutkaista, vaikka ”myytit” näin antaisivat olettaa. Laitteet voidaan noutaa useammassa erässä, eikä niiden pakkaamisesta tarvitse huolehtia, laitteet pakataan 3stepIT:n toimesta. Tietokoneen ja virtajohdon palautus riittää. Kulumat laitteissa ovat sallittuja - naarmuista, akkujen kunnosta ja muista käytön jäljistä emme tee numeroa.

 

Olemme myös valmiit rakentamaan erilaisia muitakin leasingmalleja tarpeiden mukaisesti. Kerro meille tarpeesi ja toiveesi, niin mietimme sopivan ratkaisun.

 

Kiinnostuitko?

Kuuntele webinaarin tallenne tästä >

 

Terveisin,

 

Erkki "Eeka" Kondelin

 

Erkki Kondelin, 3stepIT

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita