Tulevaisuuden osaajat koulutetaan tänään

- joulukuuta 03, 2021

Vahvasti digitalisoitunut tietotyöyhteiskuntamme edellyttää tulevaisuuden osaajilta entistä suurempia valmiuksia heti kättelyssä. Informaatio-, media ja teknologiataidot ovat suorastaan itsestäänselvyyksiä, pohdittaessa niitä odotuksia ja edellytyksiä, joita työnantajat asettavat tulevaisuuden osaajille.  

 

Siinä missä aikaisemmat sukupolvet, ovat päässeet teknologian evoluution myötä opettelemaan hiljalleen näitä taitoja työnsä ohessa, on nykyvaatimus paljon kovempi ja teknologiataidot kuuluvat nyt kasvavien sukupolvien osalta perustaitojen tai käytännössä jopa kansalaistaitojen piiriin. Koulujärjestelmällä ja oppilaitoksilla on merkittävä rooli, sekä vastuu siinä, että tulevaisuuden osaajat koulutetaan jo tänään vastaamaan näihin odotuksiin, joita heihin kohdistuu, heidän siirtyessään työelämään. 

 

Windows-käyttöjärjestelmän ohjelmat ovat vakiintuneet yritysmaailman käyttöön maailmanlaajuisesti. Suomessa Windows-laitteet ja Office365-ohjelmat ovat työmarkkinoiden laajimmin käytetyt tietotyön työkalut. Tähän ympäristöön valmentavat taidot ja osaaminen ovat olennainen osa teknologiataitojen opettelua, joihon jokaisen oppilaan olisi hyvä valmistautua, oli tuleva ammatti sitten millä tahansa alalla.  

 

Oppilaitoksilla on mahdollisuus valmentaa oppilaita teknologiataidoiltaan jo valmiiksi tähän ympäristöön toteuttamalla opetusta Windows-käyttöympäristössä, jolloin tietotyöhön ohjaava oppiminen tapahtuu jopa huomaamatta, substanssiosaamisen opetuksen ohessa. Vaikka moni ajattelee, ettei teknologian tai laitteen valinta olisi niin merkittävä oppimisen kannalta, on hyvä muistaa, että ne oppilaat, jotka jo kouluaikoinaan hyödyntävät Windows-laitteita sekä Office365-ohjelmia, ovat valmiimpia hyödyntämään samoja työkaluja valmistuessaan tulevaisuuden ammattiinsa, kun ohjelmien käyttö on rutiininomaista sekä ketterää.  

  

Teknologiataitojen kehittäminen vaatii investointeja. Laitehankinnoissa, laitteen koko elinkaaren kokonaiskustannus painaa kuitenkin päätöksenteossa pelkkää hankintahintaa enemmän. Teknologian elinkaaren hallintamalli auttaa tarkastelemaan tätä kokonaisuutta, kun huomioidaan laitteen koko elinkaari hankinnasta, käytön aikaiseen laitehallintaan sekä kierrätykseen ja jälleenmyyntiarvoon peilaten. 3stepIT:n kiertotalouteen perustuva ratkaisumalli tarjoaa oppilaitoksille vastuullisen vaihtoehdon ratkaista teknologian elinkaarenhallinnan haasteita. 

 

Teknologian elinkaarenhallinnan ratkaisumalli varmistaa kustannustehokkuuden investoinneissa, samalla mahdollistaen satsaamisen tulevaisuuden taitojen kehittämiseen, kun valitaan laitteet, käyttöjärjestelmä ja ohjelmat, joiden käytännön osaaminen edellytetään olennaisena osana työelämätaitoja. 

 

Koska paine on kova kouluttaa tulevaisuuden osaajia, on markkina muuttunut myös palveluntarjoajien näkökulmasta ja myös laitevalmistajat ovat heränneet vastaamaan tähän haasteeseen. Microsoft on oivaltanut teknologiataitojen kehittämisen merkityksen ja tarjoaakin oppilaitoksille mahdollisuuden saada Windows-laitteet ja O356-ohjelmistot oppilaiden käyttöön edullisilla oppilaitoslisenssillä. Windows-laitteiden valikoimasta löytyykin monipuolisesti varteenotettavia vaihtoehtoja, joista valita. Näin ollen tiukat budjettitavoitteet eivät enää ole esteenä, kun mahdollistetaan teknologiataitojen opetusta muun opetuksen ohessa. Valitsemalla oikeat työvälineet oppilaitoksiin, teknologia tukee oppimista monipuolisesti sekä takaa tulevaisuuden osaajille nämä tulevaisuuden kansalaistaitoihin lukeutuvat edellytykset ja osaamisen.  

 

 

 

Leena Aunela-TapolaVesa Ayras

 

 

 

 

 

 

Oppilaitosten haasteita IT-ratkaisujen näkökulmasta käsitellään myös Koulujen digitalisaatio etenee -webinaarissa.

Katso tallenne tästä >>

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita