Lehdistötiedote 26.1.2017

5 trendiä, jotka pitävät it-johtajat kiireisinä vuonna 2017

Title

5 trendiä vuodelle 2017

It-laitteiden elinkaaren hallintaan erikoistuneen 3 Step IT:n mukaan vuosi 2017 lupaa mullistuksia it-johtajien arkeen digitaalisen murroksen tunkeutuessa yritysten arkipäivään yhä tiiviimmin. 3 Step IT on kerännyt yhteen it-johtajien työhön vaikuttavat tärkeimmät trendit.

”Keskusteluissamme yritysjohtajien kanssa on noussut selkeästi esiin kiertotalousajatteluun herääminen ja sitä kautta kasvava tietoisuus elinkaarihallintapalveluista. Tietoturvan ja yksityisyydensuojan korostumisen lisäksi myös esineiden internetin (IoT) soveltaminen liiketoiminnan kasvun välineenä on hurjassa nosteessa. Tämä muutos vaatii yritysten it-ympäristöltä luultavasti enemmän kuin mikään muu tähänastisista alan murroksista”, kertoo 3 Step IT:n toimitusjohtaja Marko Tarkiainen.

1) Yksityisyyden ja tietoturvan vaatimustason kiristyminen

It-johtajien vuoden 2017 kärkihuolenaiheita ovat tietoturvan ja yksityisyydensuojan kasvavat vaatimukset. Toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuo mukanaan isoja muutoksia. Yrityksen tietosuoja- ja turvallisuusasiat nousevat tietohallinnosta ylimmän johdon yhteiseksi prioriteetiksi. Tämän tehostamiseksi asetuksen laiminlyömisen on säännelty johtavan pahimmillaan kymmenien miljoonien eurojen sakkoihin.

Tietosuoja-asetus luo painetta tehokkaiden käytäntöjen etsimiselle. Muun muassa käytöstä poistettavien it-laitteiden tietoturvalliseen tyhjentämiseen on löydettävä ratkaisuja. Datan turvallinen tuhoaminen ja onnistunut tyhjennyksen todentaminen ovat tässä avainroolissa.

2) Käyttöoikeus nousee omistamisen ohi

Jakamistalouden esille nostaneet menestyskonseptit, kuten Airbnb ja Uber ovat tuoneet uudenlaiset leasing- ja käyttömallit digitaalisesta murroksesta käytävän keskustelun ytimeen. Ne perustuvat uuteen ansaintalogiikkaan, jossa perinteinen omistaminen on vaihtunut kysynnän ja tarjonnan yhdistämiseen käyttöoikeuden muodossa.

Yritysmaailmassa käyttöoikeuden priorisointi perinteisen omistamisen sijaan näkyy kuluttajistumisen myötä CYOD (Choose Your Own Device) -mallin yleistymisenä. Työntekijät arvostavat työnantajan tarjoamaa valinnanvapautta laitevalinnoissa. Henkilöstö voi valita juuri heille sopivat työvälineet. 3 Step IT arvioi, että tiukentuvien tietosuojavaatimusten myötä CYOD-malli tulee ajamaan Suomessa esimerkiksi BOYD (Bring Your Own Device) -mallin ohi jo lähitulevaisuudessa.

CYOD-malli asettaa it-johtajat keskeiseen rooliin uusien teknologioiden ja käytäntöjen mahdollistajana. Tämä muutos kasvattaa erilaisten leasing-mallien yleistymistä yritysten tietohallinnossa. Työtapojen muutosta on mahdotonta ennustaa tarkasti, mutta yksi asia on varma: kuluttajistuminen ja jakamistalous ovat nostaneet käyttöoikeuden omistamisen ohitse.

3) Kiertotaloustalkoiden käynnistyminen

Kiertotalousajattelun nousu ja yleinen huoli ympäristön tilasta on saanut aikaan sääntelyn kasvamisen yritysten laitteiden kierrättämiseen ja jätteenkäsittelyyn liittyen. Tilannetta kuvaa hyvin muutos vuodesta 2004, jolloin erilaisia akkuihin, pakkauksiin, tuoteturvallisuuteen, energiaan ja jätteeseen sekä ilmastonmuutokseen liittyviä globaaleja säännöksiä oli alle 2 000. Tällä hetkellä niitä on voimassa jo yli 12 000.

Myös it-johtajat ovat heränneet kiertotalousajatteluun ja haluavat ostaa yhä useammin tietotekniikan palveluna pelkän laitteiden ostamisen sijaan. Tietotekniikan kierrätys ja systemaattinen laitteiden elinkaaren hallinta nähdään yhä enemmän kiertotaloustekona pelkkien kustannussäästöjen sijaan. Lisäksi EU:n sähkö- ja elektroniikkalaite-romudirektiivi määrittelee tiukat kierrätystavoitteet käytöstä poistuville it-laitteille. Tällaisessa toimintaympäristössä vanhojen laitteiden kierrätyspalvelut ovat olennainen osa vastuullista liiketoimintaa vahvistaen samalla kiertotalousajattelua.

4) Esineiden internetin muuttuminen konkretiaksi

Esineiden internet (IoT) on parhaillaan muuttumassa puheista konkretiaksi koskettaen lähes kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta. Datan saatavuuden lisääntyessä huomio on siirtynyt kerätyn tiedon konkreettiseen hyödyntämiseen erilaisten sovellusten avulla. Esineiden internetiin kohdistuvat odotukset kulminoituvat hyvin konsulttiyritys McKinseyn arvioon, jonka mukaan IoT:n vuotuinen talousvaikutus voisi olla vuoteen 2025 mennessä huimat 11 miljardia dollaria.

Suomalainen yritysmaailma laahaa IoT-ratkaisujen käyttöönoton kansainvälisessä vertailussa jäljessä. Vuoden 2016 aikana huomattiin heräämisen merkkejä. IoT-ratkaisut koettiin monissa yrityksissä osana liiketoiminnan uudistamista ja kasvattamista sen sijaan, että ne olisi koettu vain teknologiahankkeena. Tulevien vuosien aikana suomalaisissa yrityksissä tullaan näkemään entistä rohkeampia kokeiluja IoT-ratkaisujen käyttöönotossa.

It-johtajilta muutos edellyttävää jatkuvaa markkinoiden kysynnän silmälläpitoa niin sovelluspuolella kuin laitemarkkinoillakin. Tämä taas luo tarpeen ketterille ohjelmistoratkaisuille, jotka tarvitsevat tuekseen hyvin yhteensopivaa ja pitkälle kehittynyttä it-infrastruktuurin elinkaaren hallintaa.

5) Digitalisaatio julkisen sektorin tuottavuusloikkana

Kustannustehokkuus ja kansalaispaine ovat kirittäneet suomalaisen julkisen sektorin digitalisaatiota. Digitalisaatio tuo mukanaan myös merkittäviä kustannussäästöjä, jotka muun muassa Verohallinnon toteuttama uudistus todentaa. Sote-uudistuksen lisäksi koulutuksen tuottavuuden kehittämisessä nostetaan digitalisaation mahdollisuudet voimakkaasti esille.

Ruotsissa ollaan jo voimakkaasti siirrytty kiertotalousmalliin oppilaitoksia koskevan julkisen sektorin it-infrassa, ja sama trendi on parhaillaan rantautumassa Suomeen. Oppilaitoksissa kiihtyvä digitalisaatio näkyy uusien älylaitteiden hankintana ja oppimisympäristöjen murroksena. Suomessa esimerkiksi #OppiminenNyt-hanke luo uraauurtavia uusia oppimisympäristöjä peruskouluihin. Hankkeessa pilvipalveluilla ja käyttöoikeuteen perustuvilla IT-ratkaisuilla on olennainen rooli.

Lisätiedot:
Marko Tarkiainen, toimitusjohtaja, 3 Step IT Oy, puh. 045 892 6901, marko.tarkiainen@3stepit.com

 

 

AddToAny