3 Step IT:lle merkittävä jatkosopimus leasingpalveluista

Valtionhallinto varmistaa vastuullisuuden ja kiertotalouden irtaimen käyttöomaisuuden hallinnointiin

Title

Valtionhallinto varmistaa vastuullisuuden ja kiertotalouden irtaimen käyttöomaisuuden hallinnointiin

3.1.2018 Helsinki.  Valtionhallinnon yhteishankintayhtiö Hansel Oy valitsi 3 Step IT Oy:n leasingpalveluiden toimittajaksi vuosiksi 2018 – 2022. 3 Step IT on edelläkävijä vastuullisessa it-laitteiden elinkaaripalvelussa. Nyt allekirjoitettu puitejärjestely kattaa leasingpalvelut, jotka sisältävät leasingrahoituksen it-laitteisiin sekä muuhun irtaimeen käyttöomaisuuteen, rahoitettavien kohteiden hallinnan sekä vuokrakauden jälkeen palautuvien kohteiden käsittelyn.

”Omaisuuden käyttöoikeus omistamisen sijaan on julkisen sektorin hankinnoissa selkeä valtavirta, koska tämä auttaa osaltaan tehostamaan hankintatoimea ja rahoitussuunnittelua”, kommentoi Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala

3 Step IT:n valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat erityisesti Asset NG laite- ja käyttöomaisuusrekisterin käytettävyys sekä palvelun laatu. Prosessiosaaminen ja laiterekisteri tukevat irtaimiston hallintaa ja elinkaarta, ja tarjoavat jokaista esineestä sen tekniset ja taloudelliset tiedot, sekä tiedot elinkaaren vaiheista. 3 Step IT:llä on myös ISO 9001, 27001 ja 14001 sertifikaatit.

Hansel valitsi 3 Step ITn leasingpalveluiden toimittajaksi”Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä Hanselin ja sen asiakkaiden kanssa. Erityisesti arvostamme saamiamme laatuarvosanoja. Tämä kertoo siitä, että vuokrakauden jälkeen palautettavien laitteiden ja kohteiden käsittely vastuullisesti kiertotalouden periaatteiden mukaan on yhä tärkeämpää myös kansallisella tasolla. Etenkin kun valtionhallinnolta palautuu käyttökauden jälkeen jo pelkästään it-laitteita kymmeniä tuhansia vuosittain”, kertoo 3 Step IT:n toimitusjohtaja Marko Tarkiainen.

Uuden puitejärjestelyn hankinnan kohteena olevat leasingpalvelut hyödyntävät myös sote-uudistukseen valmistautuvia organisaatioita ja tulevia maakuntia.

”Sopimus on merkittävä askel leasingpalveluiden tuottamiselle ja valmistautumiselle esimerkiksi sote-uudistukseen ja tuleviin maakuntiin. Leasingmalli on monelle toimijalle sekä kustannustehokkain että joustavin ratkaisu, jonka hyödyt tulevat erityisesti näkyville organisaation muutostilanteissa. Koska leasingpalveluiden puitejärjestely on voimassa aina vuoden 2022 loppuun saakka, voidaan sekä it:n että irtaimen käyttöomaisuuden hallintaa tehostaa ennen ja jälkeen muutostilanteiden”, kertoo 3 Step IT:n julkisen sektorin asiakkuusjohtaja Erkki Kondelin.

2018-2022 puitejärjestely on Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä heti tammikuun toisesta päivästä lähtien. Sopimus on jatkoa vuoden 2013 vastaavalle sopimukselle.

Lisätietoja:    
Marko Tarkiainen, toimitusjohtaja, 3 Step IT Oy, p. 045 892 6901, marko.tarkiainen@3stepit.com
Erkki Kondelin, julkisen sektorin asiakkuusjohtaja, 3 Step IT Oy, p. 044 547 4422, erkki.kondelin@3stepit.com
Anssi Pihkala, toimitusjohtaja, Hansel Oy, p. 050 594 1618, anssi.pihkala@hansel.fi

3 Step IT
3 Step IT on yksi Suomen suurimmista IT-alan yrityksistä ja kiertotalouden edelläkävijä. 3 Step IT tarjoaa asiakkailleen uudenlaisen tavan hankkia it-laitteita. Kokonaispalvelun avulla asiakkaat voivat hallita it-laitteiden rahoitusta, käyttöä ja uusimista kustannustehokkaasti, läpinäkyvästi ja ympäristöystävällisesti. 3 Step IT:llä on yli 4 000 puitesopimusasiakasta eri puolilla maailmaa. Yhtiö hoitaa yli 1,8 miljoonan laitteen elinkaarenhallinnan ja sillä on Suomen lisäksi toimintaa jo kymmenessä eri maassa. www.3stepit.fi

Hansel
Hansel on valtion yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta hankintatoimeen. Hansel on mukana yli miljardin euron hankinnoissa. Myös tuleva maakuntahallinto pääsee hyödyntämään noin 80 hanselilaisen hankinta-, kilpailutus- ja lakiasiantuntemusta. www.hansel.fi

AddToAny