Miksi IT:n muutos alkaa rajapinnoista

Title

Miksi IT:n muutos alkaa rajapinnoista

Tehokas IT-laitteiden hallinta tuo mukanaan huomattavia etuja, kuten vähentyneitä kustannuksia, parempaa riskienhallintaa ja ketteryyttä liiketoimintaan. Mutta mistä muutos kannattaa aloittaa? Me uskomme, että ohjelmistorajapinnat (Application Programming Interface, API) ovat erinomainen ensimmäinen askel kohti IT:n muodonmuutosta.

IT-laitteiden hallinta voi olla tylsää, itseään toistavaa ja virheille altista työtä, jonka IT-tiimit automatisoisivat mielellään kokonaan. Koska ihmisten on kuitenkin edelleen toimittava välikätenä, tarvitsevat IT-asiantuntijat selkeän, säädöstenmukaisen prosessin sekä keskitetyn työkalun laitteiden hallinnoimiseen.

Tämä onkin usein helpommin sanottu kuin tehty. IT-laitteiden hallinta sisältää tavanomaisesti suuren määrän tietoa useista eri lähteistä lukuisissa, toisistaan irrallisissa järjestelmissä. Hajanaisuus lisää turhaan päällekkäisen ja epäjohdonmukaisen tiedon määrää sekä tekee laitetietojen jäljittämisestä hankalaa.

Ongelmiin on kuitenkin käytännöllinen ratkaisu – it-järjestelmien integraatiot.

Järjestelmäintegraatioiden hyödyt

Keskitetyn IT-laitteiden hallintajärjestelmän tulisi olla integroitu muihin järjestelmiin, jotta riskit vähentyisivät ja hyödyt liiketoiminnalle kasvaisivat. Integraation hyödyt ovat merkittäviä:

  • Tehokkaammat prosessit: Tiedonsiirtojen automatisoiminen vähentää tiedon kokoamiseen ja prosessien seurantaan käytettyjä resursseja. Automatisoimalla tiedonsiirto tehtävät tulevat suoritetuiksi tarkasti ja ajantasaisti ja tämän myötä voidaan parantaa tuottavuutta.
  • Parempi tiedon laatu ja näkyvyys: Automaattinen tiedon synkronointi takaa tiedon laadun, kun inhimilliset virheet saadaan eliminoitua. Reaaliaikainen laitetieto auttaa oikeiden päätösten tekemisessä. Kun kaikki laitehallintatiedot ovat helposti saatavilla yhdestä paikasta, IT-tiiminne voi vastata paremmin loppukäyttäjien palvelupyyntöihin ja tehdä laitteiden vaihtoon liittyviä suunnitelmia, jotka pohjautuvat oikeaan ja tarkkaan tietoon.
  • Ajan ja kustannusten säästöt: Usean järjestelmän päivittämisen sijaan laitetiedot päivitetään vain yhteen paikkaan, josta tieto synkronoituu automaattisesti muihin järjestelmiin. Tämä säästää sekä aikaa että operatiivisia kustannuksia, ja resursseja voidaan käyttää tehokkaammin innovatiivisiin, liiketoiminnan kasvua tukeviin toimiin.

Yhdistä helposti ohjelmointirajapintojen avulla

On selvää, että integraatioita kannattaa tehdä. Kysymys kuuluukin: miten eri järjestelmät saa integroitua toisiinsa parhaiten?

Nykyaikaien ratkaisu organisaatioille on yhdistää järjestelmiä käyttäen ohjelmointirajapintoja eli API:ja. Yksinkertaistettuna API on kokoelma sääntöjä, jotka mahdollistavat pääsyn järjestelmän toimintoihin tai tietoihin. Se toimii välittäjänä, jonka avulla kaksi järjestelmää voi keskustella keskenään.

APIt ovat nykyaikaisen ohjelmistoekosysteemin rakennuspalikoita, joista on tullut oleellinen osa liiketoiminnan sujuvoittamista. Siksi onkin ensisijaisen tärkeää, että käytössä on ohjelmistoja – mukaan lukien IT-laitteiden hallintajärjestelmät – jotka on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin.

Vastataksemme näihin tarpeisiin tarjoamme 3 Step IT:llä asiakkaillemme 3ConnectIT API-tuoteperheen, joka mahdollistaa laitehallintatietojen integroinnin ja IT-hallintaprosessien automatisoinnin. Lue lisää API-tuoteperheestämme täältä.

AddToAny