Globaali keskiluokka kiertotalouden keskiössä

Kiertotalouden tarve kasvaa

Title

Keskiluokka kiertotalouden keskiössä

Kestämättömät kulutustottumukset ja globaali väestönkasvu koettelee maapallomme kantokyvyn rajoja yhä kasvavissa määrin. Määrältään kasvavien teollistuneiden talouksien elämäntyylit kuluttavat enemmän luonnonvaroja kuin planeettamme kykenee tuottamaan. Maailman kulutusvoimainen keskiluokka jatkaa kasvuaan voimakkaasti, erityisesti Aasiassa. Vuoteen 2030 mennessä Aasian keskiluokkaisten ihmisten määrän arvioidaan nousevan noin puolesta miljardista yli kolmeen miljardiin.

Hanna Streng, 3 Step IT Oy

Goldman Sachsin ekonomisti George Cole kuvaa maailmantalouden murrosta* näin:

”Maailma on muuttumassa hyödykkeiden aikakaudesta kuluttamisen aikakauteen. Tämän muutoksen realisoituminen tuo esiin uusia mahdollisuuksia sijoittajille. Avaintekijä on keskiluokkainen kuluttaja kehittyvillä markkinoilla. Seuraavien vuosikymmenten aikana keskiluokkaisten ihmisten kulutusvoima kehittyvillä markkinoilla aiheuttaa järisyttävän muutoksen globaaliin kulutukseen. Rakenteellisten mahdollisuuksien näkeminen kehittyvillä markkinoilla ei avaudu pelkästään makrotason kasvua katsomalla vaan ennen kaikkea mikrotason rahankäytön ja kulutuksen logiikan ymmärtämisellä. Toisin sanoen, pitää ymmärtää mitä maailma haluaa.”

Käytettävissä olevien tulojen kasvaessa ihmisten kulutustottumukset muuttuvat voimakkaasti. Pienituloisilla käytännössä kaikki tulot menevät ruoan ja asumisen kaltaisiin välttämättömyyksiin, mutta keskiluokkaisten ihmisten kulutuksesta jopa 75 % kohdistuu muihin asioihin, kuten kulutushyödykkeisiin, terveyteen, viestintään ja koulutukseen. Kulutustottumusten muutosten hedelmät poimitaan pitkäjänteisellä sijoittamisella yhtiöihin, jotka tuottavat kaikkea sitä, mitä kasvava keskiluokka haluaa.
Se, että maailmassa on tulevaisuudessa suurempi keskiluokka, merkitsee siis suurempaa ostovoimaa. Keskiluokka kuluttaa tällä hetkellä n. 35 triljoonaa vuodessa mutta vuoteen 2030 kulutuksen on arvioitu kasvavan jopa 64 triljoonaan.

Yksinkertaisesti resurssit palvella tulevaisuuden keskiluokkaa ovat riittämättömät, jos tuotteita ja palveluja tuotetaan samalla tavalla kuin nykyään.

Näen työssäni konkreettisia esimerkkejä ja mahdollisuuksia, joita voisi helpostikin hyödyntää maailmalla laajemminkin. Muutaman vuoden vanha työkäyttöön suunniteltu kannettava tietokone peittoaa kapasiteetissaan vielä helposti uudetkin kotikäyttöön markkinoilla olevat ns. halpakannettavat.

Tietokoneiden uusiokäyttö ei ole vielä laajasti levinnyt ja siihen suhtautumisessa on vielä vahvasti kansallisia eroja. Yritysmaailman ja julkisen sektorin lisäksi ajatusmaailma tarvitsee vielä muuttumista yleisemmin keskiluokassa.

Mahdollisuudet ovat kuitenkin valtavia. Sitran mukaan pelkästään Suomessa kiertotalous tarjoaa varovaistenkin arvioiden mukaan kahden kolmen miljardin euron vuotuisen arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. 

Suomen Työ- ja elinkeinoministeriönkin mukaan tärkeää on löytää uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Uusissa arvoketjuissa korostuu myös palveluiden merkitys.

3 Step IT on aktiivisesti ottanut osaa näiden haasteiden ratkaisemiseen rakentaessa tulevaisuutta kiertotalouden kannalta. Olemme on mukana verkkopalvelu Sitoumus2050.fi:ssä, jossa organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö, asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

3 Step IT on edelleen mukana yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Sitran kiertotalouden tiekartan listauksessa (Kiertotalouden kiinnostavimmat yritykset ).

Suomi on maailman kärkivaltioita kiertotaloudessa. Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016 - 2025 näyttää askeleet kestävään menestykseen. Maailma tarvitseekin edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen kierrossa mahdollisimman pitkään: ansainnan perustaksi nousevat palvelut sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys.

3 Step IT vastaa tuottamillaan palveluillaan osana tähän tarpeeseen. Käytetyn tietokoneen elinkaaren pidentäminen vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, koska se vähentää tarvetta uusien laitteiden valmistamiseen. Energiaa kuluu entistä vähemmän, ja kasvihuonepäästöt pienenevät. Elinkaaren pidentäminen säästää myös materiaaleja ja vähentää jätettä ja konseptimme takaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää viimeisintä tietotekniikkaa ympäristöystävällisemmin.

Maailma tulee tarvitsemaan vielä rutkasti uusia innovaatioita ja yrityksiä, jotka tuovat kiertotalouden avaimia vastaamaan tulevaisuuden energia- ja resurssihaasteisiin. 3 Step IT haluaa ehdottomasti olla mukana vahvasti kiertotalouden viestissä ja näyttämässä tietä vastaamaan haasteeseen.

Hanna Streng
Ympäristöpäällikkö, Suomi
3 Step IT Oy

**
Lue lisää:

Onko yritykessäsi it-antiikkia? Tee maksuton arvokartoitus >>
Kiertotalouden kiinnostavimmat yritykset >>
Kaikille kone -kampanja kerää käytettyjä tietokoneita opiskelijoiden käyttöön >>
Sitoumus 2050 >> 
World Circular Economy Forum 2017 >>

**
* http://www.finlandiagroup.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/maailma-vuonna-2030

AddToAny