Irtaimen käyttöomaisuuden vuokraus mahdollistaa sekä nopeuden että suunnitelmallisuuden

Title

Irtaimen vuokraus - nopeus ja suunnitelmallisuus

Julkisella sektorilla on nyt mahdollista – ei pelkästään vuokrata – vaan ottaa käyttöön malli, jossa luodaan tehokas irtaimen käyttöomaisuuden hallinta. Leasingrahoituksen puitesopimuksen toimittajan 3 Step IT:n kautta on käytettävissä koko elinkaaren hallinta ja sitä tukevien palvelujen kirjo. Näin organisaatiot saavat hyödyn esimerkiksi palveluna tuotettavasta irtaimistoluetteloinnista, jonka ansioista niillä on aina ajantasainen tieto käyttöomaisuudesta ja sen sijainnista. Samalla ne voivat hyödyntää parhaat käytännöt prosesseissa aina budjetoinnista ja kilpailutuksesta tilaukseen ja käyttöön asti.

Erkki Kondelin, 3 Step IT Oy

Vuokraus mahdollistaa eri toimialojen aikaisempaa nopeamman reagoinnin joko toimintaympäristön muutoksiin, kuten sote- ja maakuntauudistukseen tai uusimpien vaatimusten ripeän täytäntöönpanon, kuten oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen.

Vuokraukseen piiriin soveltuvia tuoteryhmiä ovat kalusteet, terveydenhuollon laitteet, hälytysjärjestelmät, työkalut ja -laitteet, konetyökalut, energian ja voimansiirron laitteet, sähköjärjestelmät, valaistuslaitteet, työkoneet ja kuljetuskalusto, jätehuollon laitteet, turvallisuustekniikka, pelastus- ja suojeluvälineet, urheiluvälineet ja toimistolaitteet. Esimerkiksi aurinkosähkövoimaloiden rahoitus on ollut usean kunnan kanssa hyvinkin ajankohtaista. 

Kunnat valmistautuvat sote-uudistukseen

Soten osalta puitesopimus ei rajoitu ainoastaan uusiin hankintoihin. Sopimus mahdollistaa myös aikaisemmin hankitun, eli olemassa olevan, terveydenhuollon ja muun laitteiston myynnin ja takaisinvuokrauksen. Tällöin 3 Step IT maksaa asiakkaalle yhteisesti sovitun ostosumman, jonka jälkeen asiakas maksaa laitteista vuokraa.

Malli helpottaa sote-uudistuksen aiheuttamia käytännön toimenpiteitä, koska vuokraus mahdollistaa tarvittaessa leasingsopimuksen siirron 31.12.2018 maakunnalle. Laiterekisterissä sote-laitteet on selvästi eritelty, ja organisaation käytössä on 3 Step IT:n vahva kokemus leasingsopimusten siirrosta.

Koulut siirtyvät uusin oppimisympäristöihin

Yksi haaste kunnilla ja oppilaitoksilla on koulujen tilojen uudistus vastaamaan uusia oppimistarpeita. Suunnitelmat ”koulu on liikkuva koulu” ja ”pulpetit kiertoon” –ajattelu on nykypäivää, jonka irtaimen vuokraus mahdollistaa joustavasti, ja uuteen toimintamalliin pääsee siirtymään nopeasti suunnitelmien hyväksymisen jälkeen.

Esimerkiksi Lahden Ammattikorkeakoulu hyödyntää KL-Kuntahankintojen puitesopimusta NiemiCampuksen oppimistilojen ja AV-tekniikan vuokraukseen.

”Olimme pitkään käyttäneet it-vuokrausta, ja kun suunnittelimme uutta NiemiCampusta, haimme toimintamallia, jossa vuokrausrekisterin ominaisuudet sekä koetellun prosessin hyötyjä voidaan käyttää myös laajemmin. Samalla panostamme laitteiden seurantaan. Esimerkiksi kalusteiden yksilöllinen merkintä RFID-tarroin helpottaa kalusteseurantaa ja laitehallinnointia”, Lahden Ammattikorkeakoulun hallintojohtaja Janita Markwort toteaa.

3 Step IT:n tarjoama irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus ja siihen liittyvät palvelut

KL-Kuntahankintojen asiakkaat ovat päässeet lokakuusta 2016 alkaen vuokraamaan irtainta käyttöomaisuutta ilman erillistä kilpailutusta, kun KL-Kuntahankinnat Oy valitsi 3 Step IT Oy:n sopimustoimittajaksi.

3 Step IT on käynyt lukuisia keskusteluita kunta-alan eri toimintojen kanssa. Keskusteluissa on noussut esille seuraavia huomioita:

  • Hankintatoimi kokee keskitetyn leasingin olevan järkevä tapa, koska sopimusten hallinnointi on helpompaa. Jos leasing tulee lukuisten eri toimittajien kautta, niin erilaisia leasingsopimuksia on helposti myös monia, samoin ehtoja, päättymistapoja, jne.
  • Hankintatoimi pystyy hyödyntämään käyttöomaisuusrekisterin tietoa myös toimittajakilpailutuksissa. Näin ostoja on pystytty minimoimaan.
  • Sivistystoimi, sosiaali- ja terveyspuoli sekä tekninen toimi ovat kiinnostuneita kokemuksista, mihin leasing sopii, minkälainen leasingpolitiikka kannattaa luoda sekä ikä- ja kalustoanalyysien hyödyntäminen laiterekisterissä.
  • Taloushallinnolle tärkeitä asioita ovat irtaimistoluetteloinnin kehittäminen sekä prosessien parantaminen.
  • Johto on kokenut mittaamisen, seurannan ja taseen ulkopuolisuuden olevan tärkeitä asioita.

Erkki Kondelin
Director Public, 3 Step IT

Haluatko kuulla enemmän käytännön kokemuksia?
Osallistu Webinaariin 14.6.2017 - Lue lisää ja ilmoittaudu tästä >>

AddToAny