Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Title

Asiakastyytyväisyys 2017 tulokset

3 Step IT teetti huhti-toukokuussa 2017 asiakastutkimuksen Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. 

Asiakkaiden tyytyväisyys 3 Step IT:n toimintaan on pysynyt jo useita vuosia hyvällä tasolla. Vuonna 2017 toiminnan kokonaisonnistumisen arvosanaksi muodostui 4,3.*

”Vaikka 3 Step IT:n saama palaute onkin erittäin myönteistä, kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Tulemme myös kiinnittämään erityistä huomiota tutkimuksessa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin. Panostamme elinkaariprosessia tehostaviin palveluihin, joista esimerkkejä ovat 3ChooseIT, 3FindIT ja 3CheckIT”, kommentoi 3 Step IT Oy:n toimitusjohtaja Marko Tarkiainen.

Asiakaspalvelu on ottamassa vaiheittain käyttöön ServiceNown asiakkaiden palvelupyyntöjen käsittelyyn. Tämä mahdollistaa jatkossa mm. eri palvelukanavien monipuolisen hyödyntämisen ja palvelujen digitalisoinnin.

TOP viisi parhaiten onnistunutta tekijää

Kuvassa viisi vahvinta onnistumisen tekijää.

Net Promoter Score 57

Vastanneet asiakkaat näkevät 3 Step IT:n vahvana ja luotettavana toimijana, minkä vuoksi he luottavaisina ovat valmiita suosittelemaan yritystä myös muille. Yrityksen Net Promoter Scoreksi muodostui 57. Tulos on erinomainen, sillä muiden yritysten NPS Innolinkin vertailutietokannassa on keskimäärin 33. Yhteensä 96 % vastaajista antoi arvosanaksi vähintään 7 kun kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat 3 Step IT:tä ystävälleen tai kollegalleen.

3 Step IT suoriutuu paremmin kuin 82 % vastaavista yrityksistä

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan miten 3 Step IT suoriutuu toiminnassaan suhteessa muihin IT-palveluiden tuottajiin. Vastaajat ovat selkeästi tyytyväisiä 3 Step IT:n toimintaan, sillä 82 % arvioi yrityksen suoriutuvan paremmin kuin muut.

Lisäksi 20 % vastaajista uskoo yhteistyön laajenevan entisestään seuraavan vuoden aikana. 71 % uskoo yhteistyön jatkuvan ennallaan.

Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta!

* Arvoasteikolla 1-5
*** Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy

**

Lue myös: 2016 3 Step IT:llä vahvaa kasvua >> 

**

Haluatko kuulla lisää konkreettisia esimerkkejä 3 Step IT:n palveluvalikoimasta? Osallistu webinaareihimme, lue lisää >>

AddToAny