Luotettava terveystoimijoiden kumppani

Helpotamme julkisten ja yksityisten terveystoimijoiden irtaimen käyttöomaisuuden ja lääkinnällisten laitteiden budjetointia, hankintaa, hallintaa ja uusimista.

Jätä yhteydenottopyyntö

Potilasturvallisuus

Luotettavuutta ja vaikuttavuutta

Terveyskustannusten kasvu on teollisuusmaissa suuri ongelma. Asiakkaat ja potilaat ovat entistäkin tietoisempia terveyteen liittyvistä asioista sekä haluavat osallistua itseensä liittyviin hoitopäätöksiin ja hoitamiseen. Autamme palvelumallimme avulla hankkimaan ja pitämään toimivana vaikuttavaa lääkinnällistä tekniikkaa, apuvälineitä, sairaalatekniikkaa, kalusteita, ICT-laitteita ja toiminnanohjaukseen liittyviä järjestelmiä vastuullisesti.

Terveydenhuollon toimialalle

Syklinen hankintakulttuuri avainasemassa hankintojen osalta

Syklinen hankintakulttuuri on ajattelu- ja toimintamalli, joka helpottaa irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa, hallintaa ja uusimista kolmessa vaiheessa. Tutustu lisää.


Lue lisää

 
3StepIT - FI - Diagram 3StepIT - FI - Diagram

HALLITUN SIIRTYMÄN SUUNNITTELU

Kohti hyvinvointialueita


Hyvinvointialueiden myötä koko terveydenhuolto saa uuden suunnan ja tarvittavat rakenteet muutokselle kohti entistä suotuisampia toimintaedellytyksiä ja vieläkin parempaa potilasturvallisuutta. Uusi tilanne tuo mukanaan uusia haasteita myös siihen, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioiden on viisainta suhtautua irtaimeen käyttöomaisuuteensa.


Lue lisää
MicrosoftTeams-image (47)

OPASKIRJA

Näin vuokraat terveysteknologiaa palveluna - lataa veloitukseton opas!

 

Terveysteknologian vuokraaminen palveluna tarjoaa terveydenhuoltoalan uudistumisvaiheessa erityisen käyttökelpoisen ratkaisumallin. Kun siirrytään omistamisesta käyttöoikeuteen, maksut voidaan jakaa tasaisesti laitteen koko käyttöiälle. Budjetointi helpottuu ja uusimissyklistä saadaan suunnitelmallinen. Olemme laatineet käyttöösi oppaan, joka kertoo, mihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota, kun hankkii terveysteknologian ratkaisuja palveluna.

 

Lataa opas
MicrosoftTeams-image (48)

Luotettavaa tiedonhallintaa integraatioiden avulla

Terveydenhuollossa tiedonhallinnan merkitys korostuu. Palvelumallimme tehostaa toimialaan liittyvän tiedon hallintaa ja luotettavuutta eri laiterekistereihin ja toiminnanohjausjärjestelmiin toteutettavien integraatioiden avulla, vähentäen turhaa manuaalista työtä.

Lue lisää
1-single-overview-1

3stepIT terveydenhuollon toimijoiden tukena

Yksi kumppani erilaisten hankintojen toteuttamiseen

Terveydenhuollon toimijana tehostat toimintaasi standardisoimalla hankinnat ja rahoituksen erillisiksi toisistaan riippumattomiksi hankinnoiksi. Näin voit hankkia lähes kaiken, moninaisiin tarpeisiisi liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden yhden kumppanin kautta tuottavasti ja vaikuttavasti.

Lue lisää

Laaja laitekirjo

Esimerkkejä rahoittamistamme toimialueista terveydenhuollossa

Palvelumme piiriin on mahdollista sisällyttää IT- ja mobiililaitteiden lisäksi monentyyppisiä terveydenhuollon laitteita. Asiantuntijamme auttavat suunnittelussa ja toteutuksessa. Alla esimerkkejä:

HC_icon_kirurgia_90x90
Kirurgia
3stepIT_ikoneita_kuvantaminen_90x90
Kuvantaminen
3stepIT_ikoneita_syopataudit_90x90
Syöpätaudit
HC_icon_tehohoito_90x90
Tehohoito
3stepIT_ikoneita_monitorointi_90x90
Monitorointi
3stepIT_ikoneita_traumatologia_90x90
Traumatologia
HC_icon_kardiologia_90x90
Kardiologia
3stepIT_ikoneita_robotiikka_automaatio_90x90
Robotiikka/automaatio
3stepIT_ikoneita_geriatria_90x90
Geriatria
3stepIT_ikoneita_apteekit_90x90
Apteekit
3stepIT_ikoneita_elainlaaketiede_90x90
Eläinlääketiede
HC_icon_hammaslaaketiede_90x90
Hammaslääketiede
3stepIT_ikoneita_valinehuolto_90x90
Välinehuolto
3stepIT_ikoneita_laboratoriolaitteet_90x90
Laboratorio-
laitteet
3stepIT_ikoneita_halytys-ja-hoitajakutsujarjestelmat_90x90
Hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmät
 

Kestävän kehityksen puolesta

Teknologiahankinnat vastuullisesti

Toiminta- ja palvelumallimme perustuu kiertotalouteen ja tarjoaa konkreettisen keinon edistää samalla hankintoja ja vastuullisuutta. Pystymme tarjoamaan eri tuoteryhmiin ja tarpeisiin elinkaaren huomioivia ratkaisuja.

Syvenny aiheeseen

kummppaniksi meille?

Toimittajayhteistyö

Haluamme auttaa asiakkaitamme toteuttamaan vaikuttavampia ja vastuullisempia hankintoja lääkinnällisten laitteiden, apuvälineiden ja sairaalatekniikan elinkaaren kehittämiseksi. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua toimittajien kanssa elinkaaren ja toimintamallien kehittämiseksi kolmikannassa: Asiakas, 3stepIT, laitetoimittaja. Kerro meille, miten voimme tehdä yhteistyötä asiakkaidemme hyväksi!

 

Jätä yhteydenottopyyntö

1200x628-3stepIT_Irtaimen-kaluston-seuranta-integraation-avulla
Teknologian seurannan kuulumiset – älyä jopa ”älyttömiin laitteisiin”

Nykyinen ja nouseva trendi on seurata digitaalista IT-laitekalustoa erilaisten tunnisteiden avulla, mutta kuinka muun teknologian, irtaimen käyttöomaisuuden ja kaluston seurantaa voidaan digitalisoida? 

terveysteknologiaa-hankkia-elinkaarimallilla-ja-leasinginrahoituksen-avulla_3stepit_1200pxl
Kannattaako terveysteknologiaa hankkia elinkaarimallilla ja leasinginrahoituksen avulla kuten IT-laitteita?

Nykyinen ja nouseva trendi on seurata digitaalista IT-laitekalustoa erilaisten tunnisteiden avulla, mutta kuinka muun teknologian, irtaimen käyttöomaisuuden ja kaluston seurantaa voidaan digitalisoida? 

syklinen-hankintakulttuuri-terveydenhuollossa
Syklinen hankintakulttuuri terveydenhuollossa?

Syklinen hankintakulttuuri terveydenhuollossa huomioi organisaation liiketoiminnan strategian ja tavoitteet. Tarvitaan kustannusvaikuttava toimintakehys, joka perustuu hyvin suunniteltuun, hankittuun ja hallittuun käyttöomaisuuden elinkaarimalliin.