Syklinen hankintakulttuuri terveydenhuollossa?

- helmikuuta 04, 2020

Mikä on syklinen hankintakulttuuri?

Syklinen hankintakulttuuri terveydenhuollossa huomioi organisaation liiketoiminnan strategian ja tavoitteet. Tarvitaan kustannusvaikuttava toimintakehys, joka perustuu hyvin suunniteltuun, hankittuun ja hallittuun käyttöomaisuuden elinkaarimalliin. Edellytyksenä syklisen hankintakulttuurin osalta on toiminnan kannalta hyvin suunniteltu ja järjestetty toimintaympäristö. Terveydenhuollossa tämä tarkoittaa tarkoituksenmukaisia lääkinnällisiä laitteita, kalusteita, hoitovälineitä, apuvälineitä sekä muuta teknologiaa. Toimintaympäristö mahdollistaa työskentelyn käyttäjän ja potilaan kannalta toimivasti, helposti ja turvallisesti. Tätä suunniteltua kokonaisuutta voidaan kutsua myös hankintastrategiaksi tai hankintaohjeeksi.

 

Todellisia ajureita syklisen hankintamallin kehittämiseksi terveydenhuoltoon

 

Systemaattinen laitteiden elinkaarenhallinta nähdään jo entistäkin enemmän kustannusvaikutusten lisäksi kiertotaloustekona. Kustannushyötyjen merkitystä ei voi väheksyä nykyisessä kuntatalouden ja terveydenhuollon yksiköiden taloudellisessa tilanteessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenot kasvoivat Kuntaliiton 1-10/2019 raportin mukaan 4,4 % vuoteen 2018 verrattuna. Useilla terveystoimijoilla välineiden ja tarvikkeiden osuus kasvoi jopa yli 6 %. Tarve teknologisten apuvälineiden ja ratkaisujen hyödyntämiseen lisääntyy, laajentaen samalla käyttäjäkunnan ammattilaisista myös potilaisiin ja heidän omaisiinsa.

 

Lait ja asetukset asettavat entisestään tiukentuvia vaatimuksia. IoT ja EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) ovat tuoneet ja tuovat entisestään mukanaan isoja muutoksia. Joudutaan huomioimaan entistäkin enemmän laitteisiin ja välineisiin tallentuvia yksilön tietoja ja niiden käsittelyä. Samalla kuluttajistuminen ja jakamistalous ovat nostaneet jo tietokoneiden sekä puhelinten osalta käyttöoikeuden omistamisen ohitse. Ei varmaankaan ole tässä vaiheessa ylioptimistista odottaa samaa muutosta tapahtuvaksi myös terveydenhuollon laitteiden ja välineiden osalta?

 

3stepIT rakentamassa vastuullista elinkaarenhallintaa lääkinnällisille laitteille

 

Kuten jo syksyllä Erkki Kondelin 3stepIT:n osalta puhui, seuraavana on vuorossa terveydenhuollon laitteet, apuvälineet ja muu käyttöomaisuus. Otamme kehittämiseen mukaan laitetoimittajia, valmistajia ja asiakkaita. Suunnittelun lähtökohtana on alusta alkaen prosessien tukeminen hankintojen osalta, kustannusten jakaminen, laitteiden ja välineiden toimivuus käyttäjän näkökulmasta, helppo laitehallinta sekä terveydenhuollon syklisen hankintakulttuurin tukeminen konkreettisin keinoin.

 

Toimimme aktiivisesti eri osapuolten kesken kouluttamalla, tukemalla kiertotalouden periaatteita jakamalla tietoa hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista. Yhdistämällä eri osapuolet yhteinen strategiamme kestävän kehityksen eteen ohjaa hankintoja kustannusvaikuttavampaan ja eettisempään suuntaa, lisäten samalla myös kustannusvaikuttavasti terveyshyötyjä.

 

Iso kysymys onkin, kuinka voimme auttaa sinun organisaatiotasi saavuttamaan asetettuja tavoitteita? 

 

Lisätietoja:
Jani Bäck, asiantuntija, terveydenhuolto
3 Step IT Oy
jani.back@3stepit.com
p. 0445360058

Kirjoittaja on terveydenhuollon prosessien ja toimintamallien intohimoinen kehittäjä mahdollistaen terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille kustannusvaikuttavia ja terveyshyötyjä tuottavia mahdollisuuksia. Yhdistämällä toimijat yhteistyöverkostoksi tuotamme yhteiskunnallisesti vaikuttavampia, saavutettavampia ja kaikkia käyttäjiä hyödyntäviä ratkaisuita. 

 

Jani Bäck, 3stepIT 

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita