Kannattaako terveysteknologiaa hankkia elinkaarimallilla ja leasinginrahoituksella?

- huhtikuuta 02, 2020

Kysymys: Kannattaako terveysteknologiaa hankkia elinkaarimallilla ja leasinginrahoituksen avulla kuten IT-laitteita?

 

Vastaus on helppo: Totta kai kannattaa.

 

Miksi leasing soveltuu rahoitusmuotona terveysteknologian hankintoihin?

 

Leasingirahoituksen yleiset hyödyt ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä.

 

Investointi jakautuu tasaisemmin käyttöönottovuosille, eikä pääomaa tarvitse sitoa hankkeeseen. Kohde ja loppukäyttäjän, eli esimerkiksi kunnan tai sairaanhoitopiirin, hyvä taloudellinen tilanne toimii rahoituksen vakuutena. Leasingrahoituksen lyhennykset kirjataan suoraan kuluiksi ja ne ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia kuluja tuloslaskelmassa. Lisäksi kiinteät kuukausierät ovat helposti hallittavissa ja ennustettavissa.

 

Kannattaako terveysteknologiaa vuokrata_1

 

Yli viiden vuoden vuokrapituudet ovat arkipäivää. Yllä olevassa kuvassa näytetyssä tilanteessa, esim. 7 vuoden kuukausivuokra ja 7 vuoden poistoajalla, poisto per kuukausi ovat verrannollisia ja samanarvoisia. Tämä vertailu on helppoa tehdä. Ratkaisua mietitään vertailussa rahoituksen marginaalin kautta.  Tähän sisältyy toki iso MUTTA; miten vertailussa huomioidaan hintaan sisältyvät valmiit prosessit ja toimintamallia kehittävät palvelut? Entä toimialan tuntemus? Miten nämä arvotetaan hintoja verratessa?

 

Leikkaussalin välineet, teho-osaston potilasmonitorit ja järjestelmät, hengityskoneet, erilaiset puhdistusratkaisut ja esimerkiksi etävastaanoton päätelaitteet ovat organisaation sekä käyttäjän kannalta konkreettisia esimerkkejä leasingrahoituksen piiriin soveltuvista terveysteknologialaitteista. Näiden, ja muiden vastaavien työvälineiden sopiva suorituskyky, toimintavarmuus, turvallisuus ja ongelmatilanteiden sujuva selvittäminen vaikuttavat kaikki käyttäjän työskentelyyn ja sen myötä myös organisaation toiminnan keskeytymättömyyteen.

 

Laitevalinnoilla on työnteon ja toiminnan kannalta suuri merkitys. Tämän vuoksi laitevalinnat on syytä tehdä käyttäjän työtehtävän tai tarpeen mukaan. Näin varmistetaan, että työntekijöillä on tehtävänsä vaatimuksiin soveltuvat työvälineet ja toisaalta myös se, ettei hankita aiheetta liian järeitä tai kalliita laitteita. Laitehankintakilpailutuksissa laitteiden käytettävyysarviot ovat jo nousussa ja kokemuksia niistä on jo olemassa.

 

Laitteille on syytä määrittää myös kiertosykli ja huomioida vuosien kuluttua eteentuleva laitteen vaihto uuteen. Vuoden kuluvat nopeammin kuin uskommekaan, budjetit elävät ja tekniikka kehittyy. Laitteiden suunniteltua kiertosykliä noudattamalla varmistetaan, että käytössä on  ajantasaiset ja toimivat laitteet. Kiertotalous ja vastuullisuus toteutuvat, kun laitteet kierrätetään ja niiden elinkaarta pidennetään toiselle käyttökierrokselle oman organisaation ulkopuolella.

 

Kannattaako terveysteknologiaa vuokrata_2

 

3stepIT:n palveluiden ja olemassaolevien leasingpalveluiden puitesopimustemme hyödyntäminen auttavat asiakkaita usein muutostilanteissa, prosessien kehittämisessä sekä silloin, kun halutaan välttyä maksamasta suuria kertainvestointeja omasta kassasta.

 

Elämme Suomessa parhaillaan haasteellisia aikoja. Kun vastaan tulee ennalta-arvaamattomia tarpeita tehdä investointeja uusiin terveysteknologialaitteisiin, löytyy niiden tekemiseen kauttamme apua valmiiden, jo kilpailutettujen leasinglimiittien avulla.

 

Kannattaako terveysteknologiaa vuokrata_3

 

Nykyisyys ja tulevaisuus on verkostoissa. Niiden kautta tehdään entistä enemmän asioita eri osapuolien kanssa yhdessä, uusia toimintatapoja kehittäen. Niin myös leasingpalveluiden puitejärjestelyssä – ratkaisuja hiotaan paremmiksi yhdessä julkisen sektorin terveysteknologian palvelutoimittajien kanssa. Me terveysteknologian palvelutoimittajat voimme tehdä vielä enemmänkin yhteistyötä. Yhdessä toimien voimme auttaa julkista sektoria nykytilanteen haasteissa.

 

3stepIT on rakentanut vastuullista elinkaarenhallintaa terveysteknologian laitteille. Olemme perehtyneet toimialaan laitetoimittajien, valmistajien ja asiakkaiden kautta tutustuen. Suunnittelun lähtökohtana on prosessien tukeminen hankintojen osalta, kustannusten jakaminen, laitteiden ja välineiden toimivuus käyttäjän näkökulmasta, helppo laitehallinta sekä terveydenhuollon syklisen hankintakulttuurin tukeminen konkreettisin keinoin.

 

Jutellaanko lisää? Ota rohkeasti yhteyttä >

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita