Optimointi voi säästää jopa 30 % IT-laitteisiin liittyvistä prosessikustannuksista

3 Step IT:n selvitysten mukaan suuri joukko suomalaisyritysten työntekijöitä käyttää työajastaan vähintään 15 minuuttia kuukaudessa IT-ongelmien parissa painimiseen. Tästä menetetystä työajasta kertyy tuottavuuden laskun kautta yrityksille kaikkiaan kymmenien miljoonien eurojen kustannukset. Tuhansien laitekäyttäjien organisaatioissa tästä koostuu jo yksittäiselle yritykselle melkoinen kannattavuutta heikentävä summa. Myös IT-osaston tehoton työskentely ja työntekijöiden turhautuminen hitaasti toimiviin laitteisiin vaikuttavat haitallisesti tuottavuuteen ja suoraan yrityksen kilpailukykyyn.

Nämä ovat näkyviä ja konkreettisia merkkejä siitä, ettei IT-laitteiden hallinta ole parhaalla tavalla hoidossa. Harvoin kukaan tulee kuitenkaan ajatelleeksi, kuinka paljon aikaa ja sitä myötä rahaa IT-laitteiden vaatimiin prosesseihin kokonaisuudessaan uppoaa. Ja kuinka paljon säästöpotentiaalia vastaavasti piilee näiden prosessien optimoinnissa laitteiden elinkaaren aikana.

 

IT-laitteisiin liittyvistä prosessikustannuksista voi säästää jopa 30 %

 

Itse laitteiden osuus koko elinkaaren kustannuksista (TCO eli Total Cost of Ownership), on oikeastaan hämmästyttävän pieni: vain noin 20 %. Näin ollen peräti 80 % IT-laitteiden hankintaan, käyttöön, hallintaan ja uusimiseen liittyvistä kustannuksista on sellaisia, joihin voidaan vaikuttaa suunnitelmallisella ja tietyin osin automatisoidulla toiminnalla.

 

Tästä kustannuspotista on sekä tutkimusten että 3 Step IT:n laskelmien ja yli 20 vuoden kokemuksen perusteella mahdollista säästää jopa 30 %. Miksi ja miten?

 

Vuokraaminen ammattitaitoiselta palvelukumppanilta voi olla huomattavasti edullisempaa kuin laitteiden ostaminen ja omatoiminen hallinnoiminen.

 

IDC:n tutkimus vuodelta 2017 osoittaa, että IT-laitteiden uusiminen kolmen vuoden välein vähentää elinkaarikustannuksia 24 % verrattuna vaihtoehtoon, jossa laitteita käytetään kuusi vuotta. Ylläpito- ja tukikustannukset nimittäin nousevat merkittävästi laitteen kolmannen käyttövuoden jälkeen. Myös tuottavuutta haittaavat käyttöongelmat alkavat toistua yhä useammin.

Saman suuntauksen olemme havainneet itse asiakaskentässämme. Kokemustemme perusteella olemme paikallistaneet kohtia laitteen elinkaaren aikana, joissa optimoidulla palvelulla voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä liiketoiminnan prosesseissa.

 

Laite (20 % kokonaiskustannuksista):Suoraan laitteiden hintaan liittyvissä kustannuksissa voi syntyä säästöjä hankinnan kilpailutuksella, järkevillä laitevalinnoilla,  joustavilla laitevuokrauksilla sekä rahoitusratkaisulla, jolla hyödynnetään  rahan nykyarvon ja tulevaisuuden arvon erotus. Omistaminen onkin usein tehoton vaihtoehto jo puhtaasti rahankäytön kannalta.

 

Lisenssit (20 %):
Laitteiden määrän optimointi käyttötarpeiden pohjalta voi johtaa huomattaviin säästöihin lisenssikuluissa. Tuhansien laitteiden organisaatiossa voidaan säästää jopa kymmeniä tuhansia euroja, jos laitekannasta voidaan eliminoida tarpeettomana prosentinkin verran.

 

Käyttöönotto ja esiasennus (5 %):
Käyttöönoton ja esiasennuksen osuus kokonaiskustannuksista on suhtellisen pieni. Kuitenkin suunnitelmallinen toiminta tässä elinkaaren vaiheessa voi vähentää kuluja käytön aikana ja erityisesti käyttöajan loppua lähestyttäessä.

 

Käytönaikainen hallinta (10 %):
Käytönaikaisen hallinnan säästöpotentiaali liittyy ennen kaikkea sujuvampien, osin automatisoitujen prosessien noudattamiseen. Suunnitelmallinen tekeminen johtaa huomattavaan ajansäästöön useissa prosesseissa verrattuna ad hoc –toimintaan.

Laiterekisteritietokannan luomisen ja ylläpidon, automatisoidun laskutusprosessin sekä koulutuksen sisältyminen 3 Step IT:n palvelumalliin säästää yrityksen henkilökunnan omaa aikaa, jota voidaan suunnata ydinliiketoiminnan toteuttamiseen.

 

Tukipalvelut (20 %):
3 Step IT:n toimittaman kustannusseurannan avulla raporttien ja ennusteiden tekemiseen kuluvaa työaikaa säästyy, samalla kun kustannustietoisuus lisääntyy. Ympäristösertifikaatti sisältyy palveluumme. Tämä tuo suoraa rahallista säästöä, koska sertifikaattia ei tarvitse hankkia erikseen. Lisäksi toimintamme on tietoturva- ja laatusertifioitua.

 

Menetetty työaika (20 %):
Vanhentuneella laitekannalla syntyy toistuvia ongelmatilanteita, joiden takia arvokasta työaikaa kuluu hukkaan. Hidas käynnistys ja ohjelmien käyttö ovat tyypillisimpiä niistä. Uusimpien ohjelmistojen asentaminen tai käytössä olevien päivittäminen eivät myöskään välttämättä aina onnistu. Ylipäätään virhetikettien lukumäärä kasvaa. Nämä ongelmat kuormittavat paitsi käyttäjiä, niin lisääntyneiden tukipyyntöjen kautta myös IT-tukea.

 

Hankinta ja käytöstä poisto (5 %):
3 Step IT:n palvelumallissa on tarkkaan suunniteltu elinkaaren loppuvaiheen hallinta, johon sisältyy automaattinen laitevaihto. Kun on tiedossa, mistä laitteet noudetaan, kaikki siitä eteenpäin hoituu ilman minuutinkaan ajankäyttöä yrityksen henkilökunnalta.

Noutopalvelu säästää yrityksen myös kierrätysmaksuilta. Palautettujen joukossa saattaa olla rikkinäisiä tai viallisiakin laitteita, mutta 3 Step IT:n palvelumalliin sisältyvä 5 % jousto eliminoi niiden aiheuttaman rahanmenetyksen.

 

Laitteiden siirtelyyn, pakkaamiseen, todennettavaan tietoturvaamiseen ja tietoturvapoikkeamien käsittelyyn kuluu yllättävän paljon aikaa, joka on vältettävissä. Palveluun sisältyvät tietoturvalisenssi ja tietoturvasertifiointi vastaavasti merkitsevät jopa tuhansissa euroissa mitattavaa rahansäästöä.

 

Paljonko sinun yrityksesi voisi säästää optimoimalla IT-laitteiden hallintaa?

 

Kaikista edellä kuvatuista laite-elinkaaren säästökohteista muodostuu kokonaisuus, joka voi merkitä prosessikustannusten vähenemistä jopa 30 %:lla. Ja koska prosessikustannusten osuus on 80 % laitteen elinkaarikustannuksista, niin yrityksellä on optimointipalvelun avulla mahdollisuus säästää noin neljäsosa kaikista laitekustannuksista.

 

Se on paljon rahaa.

 

Mutta kuinka paljon se on rahassa juuri sinun yrityksesi tapauksessa?

 

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit, niin jutellaan lisää >

 

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita