Kuulumisia ja tunnelmia BETT-messuilta ja RAFOsta

- helmikuuta 27, 2019

Lontoossa järjestetyistä BETT-messuista on kulunut nyt reilu kuukausi. Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumista RAFOsta on nyt kulunut parisen viikkoa. Kumpikin tapahtuma on monena vuotena nostanut esille aihioita ja pohdintoja, joita työstän itse eteenpäin. Uusi teknologia avaa lukuisia mahdollisuuksia monella saralla ja niiden oivaltaminen ja hyödyntäminen tarjoaa lisäarvoa moneen asiaan. Tätä potentiaalia pohdin tässä kirjoituksessa omien viimeaikaisten kokemusten pohjalta ja arvioin, mitä iloa uusista tai aiemmista tuulista voisi olla omassa työssäni.

 

BETT-messuilla kiinnitin huomioita seuraaviin trendeihin ja orastaviin teknologoihin:

 

Robotteja ja vielä robotteja. Messut olivat täynnä erilaisia, eri näköisiä ja kokoisia robotteja, joita lapset pystyvät ohjelmoimaan pienistä nassikoista pitkälle teini-ikään asti.

 

Toinen paljon esillä ollut asia oli tekoäly (AI). Monia oppimisympäristöjä ja ohjelmia myytiin kertoen niiden hyödyntävän tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa. Tekoälyn roolin uskottiin kuitenkin tulevaisuudessa olevan merkittävä arvioinnissa ja oppimisen yksilöllistämisessä.

 

AR- ja VR-sovellukset ja -välineet olivat vahvasti esillä. Esiteltyjen sovellusten avulla oppilaat pystyivät esimerkiksi itse rakentamaan lisättyä todellisuutta valmiiden tai itse piirrettyjen kuvien avulla, tutustumaan ihmisen anatomiaan ja vierailemaan luokkahuoneeseen ilmestyvän aukon kautta esimerkiksi Kiinan muurilla.

 

Digiteknologia on tullut kouluihin jäädäkseen – niin myös työelämään ja vapaa-ajalle. Toisinaan se toimii hyvin ja toisinaan huonosti. Kokemus riippuu monesta eri asiasta ja varmasti yksiselitteistä vastausta ei ole saatavilla. Keskusteluissa esteiksi nousivat oppilaitosten infrastruktuuri ja rahoituksen puute. Itse näen digitaalisen teknologian ja 3 Step IT:n liiketoimintamallin sopivan hyvin yhteen. Mekin olemme jo tarjoamassa rahoitusta ja elinkaarimallia roboteille ja AR/VR –välineille. Jos tekniikka ei autakaan tai tekniikka kehittyy, niin elinkaarimallimme mahdollistaa vaivattoman uusimisen.

 

Opetusteknologiamarkkinoilla on myös tarjolla paljon digitaalista sälää. Isoja ja pieniä osia, joista ehjän pedagogisesti harkitun oppimiskokonaisuuden kasaaminen vaatii paitsi teknologista osaamista, myös suuren määrän pedagogista asiantuntijuutta. Juuri laajempi pedagoginen ulottuvuus, joka auttaisi eri digiratkaisujen yhdistämisessä ja linkittämisessä osaksi mielekästä oppimisprosessia, jää usein puuttumaan. Siksi täytyy toivoa, että pedagoginen ulottuvuus saadaan ujutettua mukaan. Tässä opettajamme ovat onneksi tervepäistä porukkaa ja luotan heihin täysin.

 

RAFOssa kiinnitin huomioita seuraaviin asioihin:

 

Suomen julkinen sektori on kovassa murroksessa väestön ikääntyessä, yhteiskunnan kaupungistuessa ja teknologian avatessa aivan uusia mahdollisuuksia. Tämä näkyy innovatiivisena toimintana ja uudenlaisten toimintatapojen hakemisena. Jälleen kerran julkisen sektorin innovatiivisuus yllätti minut.

 

Maakuntauudistus oli päivien kuuma aihe. Uudistukseen liittyen myös kuntien tuleva budjetti nousi tärkeäksi aiheeksi ja mietitytti monia kuntapäättäjiä. Monessa kunnassa pohditaan, miten tulevaan pitäisi valmistautua kustannuspuolella sekä omien toimintojen järkeistämisessä.

 

ICT-asioissa yhtenä teemana oli digitalisaation johtaminen. Päivien parhaita näkemyksiä oli seuraava ”Digitalisaatio ei säästä rahaa ICT-kustannuksista, vaan kustannukset kasvavat. Mutta, digitalisaatio voi säästää toiminnan kustannuksia”. Tätä ajatustahan me 3steppiläiset ratkaisullamme haemme. Kilpailukyvyn parantuminen perustuu ennen kaikkea sujuvampiin, osin automatisoituihin prosesseihin. Suunnitelmallinen IT-laitteiden käytönaikainen hallinta johtaa huomattavaan ajan- ja rahansäästöön verrattuna ad hoc –toimintaan. Optimointi voi säästää jopa 30 % IT-laitteisiin liittyvistä prosessikustannuksista.

 

Sivistystoimessa ja teknisessä toimessa on selkeästi käynnissä toimintakulttuurin muutos. Muutoksella tarkoitan uudenlaisia palveluratkaisuja ja näihin liittyviä rahoitustarpeita. Keskustelimme päivillä esimerkiksi aurinkoenergiaratkaisuista, hyvän sisäilman rahoittamisesta (luit aivan oikein..;-)), katuvalaistusratkaisuista, hyvinvointiteknologian sekä monien koulujen ja monitoimitalojen irtaimiston elinkaarimalleista. Ajatuksemme opetustoimen toimintakulttuurin muutoksesta rahoituksen ja syklisyyden avulla oli kaikkia kiinnostava asia.

 

Nyt on kerätty pää ja reppu täyteen ajatuksia. Näiden kimppuun ja Teitä asiakkaita kuuntelemaan lisää.

 

Terveisin,

 

Erkki Kondelin

 

Erkki Kondelin, 3stepIT

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita