Toimiva oppimisympäristö, syklinen hankintakulttuuri, määrärahat, BETT?

- tammikuuta 08, 2020

BETT Show 2020 eli BETT-messut on vuosittain alkuvuodesta Lontoossa järjestettävä opetusalan toimijoille kohdennettu ammattitapahtuma. Siihen kuuluu valtavan laaja opetusteknologianäyttely, erilaisia seminaareja ja oheistapahtumia, kuten kouluvierailuita.

 

Uskoisin tapahtumassa tänäkin vuonna löytyvän muun muassa:

* Robotteja ja lisää robotteja - Messut voivat olla täynnä erilaisia, näköisiä, kokoisia robotteja, joita lapset, pienistä nassikoista pitkälle teini-ikään asti, pystyvät ohjelmoimaan.

* Tekoäly (AI) tullee olemaan paljon esillä. Tekoälyn roolin uskottaneen tulevaisuudessa olevan merkittävä arvioinnissa ja oppimisen yksilöllistämisessä.

* AR- ja VR-sovellukset -välineet lienevät myös vahvasti esillä.

Uusi mielenkiintoinen teema BETT -tapahtumassa tänä vuonna on hyvinvointi (wellbeing). Haluan ymmärtää mitä tämä tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa, joten tämän teeman pyrin itse bongaamaan tapahtumassa.

 

BETT'issä Lontoossa on tänä vuonna mukanani kuntien ja kaupunkien sivistystoimen johtoa, päiväkotien ja lukioiden edustajia sekä varhaiskasvatuksen, pedagogian ja TVT:n asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Minua lämmittääkin tämä yhteisten matkojemme jatkuvuus, jonka olemme saaneet aikaiseksi - tuleva matkamme on jo viides tähän tapahtumaan tehtävä.

 

Kiertotalouteen perustuva toiminta lisääntyy Suomessa kovaa vauhtia ja siitä puhutaan monissa eri yhteyksissä. Kiertotalous on inspiroinut meitä 3steppiläisiä jo pitkään, onhan se ollut osa ydinliiketoimintaamme jo yli 20 vuoden ajan. Voimme siis sanoa olevamme konkareita kiertotalouden saralla. Innolla ja mielenkiinnolla odotan miten kiertotalous näkyy tämänvuotisessa BETT-tapahtumassa; nostetaanko kiertotalous-teemaa esille ständeillä? Entä tapahtuman esityksissä?

 

Vuoden 2019 aikana olemme inspiroituneet toisestakin aiheesta, syklisestä hankintakulttuurista ja opetuksen kokonaisuuden kehittämisestä. Syklinen hankintakulttuuri on koko organisaation läpäisevä palvelu, joka perustuu hyvin suunniteltuun ja järjestettyyn kokonaisuuteen. Syklisen hankintakulttuurin tuottama arvo ja hyöty on budjetoinnin ja jatkuvuuden huomiointi jo alkuperäisen hankinnan yhteydessä, olipa kyse IT-teknologiasta, irtaimesta käyttöomaisuudesta tai niiden muodostamasta kokonaisuudesta. Odotan mielenkiinnolla joko tänä vuonna BETT'issä olisi myös tätä teemaa nostettu esille.

 

Kuntien ja kaupunkien opetus on murroksessa toimintakulttuurin osalta, mutta myös käytettävän irtaimiston ja oppimistilojen osalta, joiden merkitys on tukea opetusta. Suomessa on valtava tarve rakentaa uusia oppilaitoksia ja varustaa jo olemassa olevat uusia opetustapoja tukevilla ratkaisuilla. Kuntien hankintakulttuuri on voinut perustua omistamiseen, mikä on johtanut usein laitteiston vanhenemiseen, sen ylläpidon vaikeutumiseen, sekä investointien huonoon ennustettavuuteen.

 

Syklisen hankintakulttuurin taustalla on rahoituselementti mutta täysin uudella ajattelulla. Syklinen hankintakulttuuri lähtee siitä, että kunnan palveluverkko, oppimiljöö ja jokaisen toimipisteen oppimiljöö järjestetään toimivaksi ja hyväksytään. Palveluverkko ja oppimiljöö on luonnollisesti keino toteuttaa luotuja strategioita, jotka määrittävät yhteisesti hyväksytyn pitkän aikavälin tavoitteen yli valtuustokausien. Oppimiljööllä tarkoitetaan koko ympäristöä, jossa opetusta suoritetaan. Käsittäen käytettävät laitteet, tilojen irtaimiston ja teknologian, palvelut, ohjelmat, sekä muut jotka vaikuttavat opettajan ja oppijan tekemiseen. Luodaan siis toimivat puitteet jonka kaikki hyväksyvät.  Toiminnallisesti, ylläpidollisesti ja kustannuksellisesti.

 

Palatakseni otsikkoon - vastaukseni määrärahakeskusteluun on ollut raflaava: ”Arvoisa sivistystoimen johtaja tai rehtori. Käy ”taistelu” syklisestä hankintakulttuurista kerran. Varmista kerralla tasaisella vuokrasummalla riittävä laitemäärä ja ajanmukaiset oppimistilat. Yksi ”taistelu” mieluummin järkevästä vuokrausmallista kuin joka vuosi monta pienempää ”taistelua” määrärahoista.

 

Erkki Kondelin

 

Erkki Kondelin, 3stepIT

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita