Tästä on hyvä jatkaa

- joulukuuta 17, 2021

Tärkeä asia, jonka kehitystä olen 3stepIT:ssä ilolla seurannut, on asiakkaittemme antama palaute. Teemme vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen, jotta voimme varmistaa, että kuulemme asiakkaidemme tarpeet, ja voimme vastata saamaamme palautteeseen edelleen kehittämällä toimintaamme.

Asiakkaat ovat aina 3stepIT:n toiminnan keskiössä, ja teemme jatkuvasti työtä tämän vuoropuhelun edistämiseksi. Saamamme palaute on ensiarvoisen tärkeää myös kehitystoiminnassamme, jonka ykköstavoite on tehdä palvelustamme ja ratkaisuistamme vieläkin parempia niin, että pystymme vastaamaan odotuksiin myös tulevina vuosina.

Vuosi 2021 on ollut haastava, monelta osin mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen, mutta myös menestyksekäs vuosi meille - etenkin asiakastyytyväisyyden näkökulmasta arvioitaessa. Jokainen haastava tilanne tuo väistämättä mukanaan myös jotain positiivista; vähintäänkin se avaa uusia näkökulmia ja saa aikaan sellaista kehitystä, joka muuten saattaisi jäädä ajatusten ja tahtotilojen tasolle.

Nämä poikkeukselliset olosuhteet ovat vaatineet meiltä jokaiselta paljon: venymistä, itsensä ylittämistä, uusien asioiden ja tapojen omaksumista, sekä epävarmuuden sietämistä. Haasteista huolimatta, tai ehkä osin jopa niiden ansiosta, olemme pystyneet kehittämään asiakaspalveluamme ja kyenneet luomaan merkityksellisiä kohtaamisia asiakkaidemme kanssa.

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulosten perusteella, olemme myös onnistuneet tekemään asioita oikein: 3stepIT:n suositteluhalukkuusindeksi (NPS, Net Promoter Score) on peräti 68. Lukema on millä tahansa mittarilla suorastaan erinomainen, ja kertoo selkeästi siitä, että myös tämän päivän muuttuvassa ja monesti epävarmassakin maailmassa olemme onnistuneet säilyttämään ja jopa nostamaan tarjoamamme palvelukokemuksemme laatutasoa.

Kiitos tästä kuuluu meille kaikille, 3steppiläisille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Palvelukokemus on vain niin vahva kuin sitä rakentavan ketjun heikoin lenkki, ja saumaton yhteistyö on ratkaisevassa roolissa silloin, kun haetaan parasta mahdollista lopputulosta.

Jatkuva parantaminen on tavoitteemme myös tästä eteenpäin. Vuonna 2022 pyrimme entisestään vahvistamaan asiakaskokemusta esimerkiksi laitteiden palautukseen liittyvissä käytännöissä, Asset Management -laitehallintajärjestelmän käytössä sekä koko teknologian elinkaarenhallinnan palvelujen kehittämisessä. Kiinnitämme erityistä huomiota myös vastuullisen yritystoiminnan edistämiseen.

Asiakkaamme ovat avainroolissa kehittäessämme toimintaamme ja palvelujamme myös vuonna 2022. Toivoisinkin, että hyvään vauhtiin päässyt vuoropuhelumme jatkuisi myös ensi vuonna. Antakaa palautetta, kyselkää ja ehdottakaa asioita, joiden uskoisitte parantavan teidän työskentelyänne entisestään. Ammattitaitoinen asiakaspalvelumme on valmiina auttamaan.

Rauhallista joulun aikaa ja onnellista vuotta 2022!

Mika Enberg
toimitusjohtaja
3stepIT

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita