Tasa-arvon asialla

- maaliskuuta 08, 2019

Meille 3 Step IT:llä naisten ja miesten välinen tasa-arvo on itsestäänselvyys. Suomessa tämä on melko yleistä, mutta ei tarvitse matkustaa kovinkaan kauas, kunnes vastaan tulee paikkoja, joissa tasa-arvosta ei edes puhuta ääneen.

Niin Suomessa kuin muissa toimimaissamme tasa-arvo kattaa kohtelun, urakehitysmahdollisuudet, jopa palkkauksen. 49 prosenttia Suomen henkilöstöstämme on naisia ja johtoryhmässä he muodostavat enemmistön.

 

Teknologia-alalla tämä on harvinaista. Suomessa teknologiateollisuuden parissa työskentelevien naisten osuus on keskimäärin 21,6 prosenttia. Kun fokusoidaan tarkemmin IT-alaan, luku nousee 27 prosenttiin, joskin yritysten välillä vaihtelu on hyvin suurta. Johtoryhmissä naisten osuus on kasvanut viime vuosien aikana, mutta se on 25 prosentin luokkaa.

Kun katsotaan Suomen rajojen ulkopuolelle, tilanne kärjistyy. Talouselämä kirjoitti viimevuoden lopulla ilmiöstä syrjintäongelmana referoiden AtomiconState of European Tech -raporttia, joka paljasti selkeän diversiteettiongelman Euroopan teknologia-alalla.

 

Monimuotoisuuden hyödyt

 

Tasa-arvossa ei ole kyse siitä, että naiset ovat erilaisia, parempia tai huonompia, kuin miehet – meilläkin valitaan kuhunkin tehtävään pätevin henkilö, sukupuolesta riippumatta – vaan siitä, että kaikkia kohdellaan tasavertaisina ja kaikille tarjotaan yhtäläiset etenemismahdollisuudet sukupuolesta, iästä ja taustasta riippumatta. Mitä enemmän ja mitä monimuotoisempia näkökulmia otetaan huomioon, sitä parempia päätöksiä saadaan aikaan.

 

Monimuotoisuusajattelussa ideana on hyödyntää henkilöstön olemassa olevaa osaamista mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti kaikissa tiimeissä. Laaja-alainen ajattelu nimittäin lisää luovuutta ja innovatiivisuutta, ja sitä kautta kasvattaa yrityksen liikevaihtoa.

 

Emme suinkaan ole ainoa yritys, joka on tämän huomannut. Yhä useammat yritykset ovat alkaneet kiinnittämään huomiota heterogeenisyyden vahvistamiseen. Aihe oli esillä jopa Slushissa vuonna 2018: eBayn ensimmäinen monimuotoisuusjohtaja Damien Hooper-Campbell korosti sitä, kuinka tärkeää on tietoisesti rakentaa erilaisuutta arvostava ja monimuotoisuutta tukeva työympäristö ja -kulttuuri.

 

Kun jokaisen työntekijän tietoja ja näkökulmia sekä yksilöllistä elämänkokemusta kunnioitetaan ja kuullaan, työhyvinvointi ja jaksaminen, sekä tämän myötä myös työn tuottavuus, kasvavat. Yritysten, jotka haluavat saavuttaa täyden potentiaalinsa, on syytä kiinnittää monimuotoisuuteen huomiota.

 

Alalla yleinen epätasapaino on tiedostettu meillä 3 Step IT:llä ajoissa ja tietoisesti pyritty korjaamaan. Käyttöön on asetettu syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuuspolitiikka ja teemme Suomessa kerran vuodessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Seuraamme tasa-arvoisen kohtelun toteutumista myös muun muassa henkilöstökyselyllä, minkä lisäksi henkilöstö voi hyödyntää whistleblowing-järjestelmää raportoidakseen epäarvoisuuteen liittyviä epäkohtia.

 

Tasa-arvon on löydyttävä kulttuurista

 

Epäkohdan tunnistaminen ja aiheesta keskusteleminen on ensimmäinen askel. Naisten asema työelämässä, ja etenkin naisjohtajien ja hallituspaikkojen vähäiset määrät, ovat ylittäneet mediakynnyksen ilahduttavan usein viime vuosina. Positiivisten roolimallien nostaminen esiin on myös yleistynyt.

 

Se mihin voimme yritystasolla vaikuttaa on joustavien työmahdollisuuksien ja vanhempainvapaakäytäntöjen järjestäminen. Lisäksi rekrytointiprosessit, koulutusohjelmat ja urapolut tulee suunnitella niin, että kuka tahansa voi hakeutua häntä kiinnostavaan tehtävään soveltuvuutensa perusteella sukupuolesta ja iästä riippumatta. Myös mentorointiohjelmat ovat loistava keino tukea yksilöllistä urakehitystä.

 

Työelämän tasa-arvoisuutta horjuttavat haasteet on taklattava jo ennen työelämään siirtymistä. Tarvitaan vahvaa tukea jo opiskeluvaihtoehtojen kartoitusvaiheessa, jotta sekä naiset että miehet tunnistavat, että kaikki koulutusvaihtoehdot ja urakehityspolut ovat heille avoinna. Kaikkien yhteiskunnan toimijoiden on tehtävä määrätietoista työtä, jotta ajattelutavan muutos perinteisistä naisten ja miesten aloista saadaan kumottua.

 

Uskomme vahvasti, että me teknologia-alalla voimme toimia tässäkin asiassa suunnannäyttäjänä.

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita