Miten vastuullisuus näkyy viivan alla?

Vastuullisesta yritystoiminnasta puhutaan nyt enemmän kuin koskaan. Pelkkä puhe ei kuitenkaan riitä, vaan yhä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota vastuullisuuden bisnesvaikutuksiin ja siihen, kuinka vastuullisuus – tai sen puute – vaikuttaa henkilöstön, asiakkaiden ja sijoittajien toimintaan.


Mitä on aito vastuullisuus?

 

Jo vuosikausia ovat yritykset kiinnittäneet huomioita ympäristönäkökohtiin. Milloin säästetään sähköä, milloin paperia, milloin tehostetaan kierrätystä. Vastuullisuus on kuitenkin paljon enemmän kuin ekotekoja. Kyse on ajattelu- ja käyttäytymismalleista, joiden vaikutustakin tulee arvioida omaa henkilöstöä ja kunkin tuotantoyksikön kuluja laajemmin. Jokaisen organisaation on syytä huomioida viisi ulottuvuutta: vastuu kannattavuudesta, työntekijöistä, asiakkaista, ympärillä olevasta yhteisöstä ja ympäristöstä.

 

Monet yritysmaailman toimijat ovat määrittäneet oman vastuullisuuspolitiikkansa, joissa yhteisiä nimittäjiä ovat usein ilmastoasiat ja vaatimus kansainvälisten normien noudattamiseen. Pelkkä politiikka, tavoitteet ja raportointi eivät aina riitä; aidosti vaikuttava vastuullisuus edellyttää, että vastuulliset arvot todella ohjaavat liiketoimintaa ja päätöksentekoa strategisella ja konkreettisella tasolla. On myös tunnistettava oman toiminnan negatiiviset vaikutukset ja pyrittävä pienentämään niitä osana normaalia liiketoimintaa. Vielä vahvemmalla sijalla vastuullisuus on yrityksissä, joissa liiketoimintamalli jo itsessään tukee kestävää kehitystä.

 

Kun tarkastellaan toiminnan vastuullisuutta, arvioinnin tulee ulottua myös omaa toimintaa laajemmalle: kumppanien ja toimitusketjun vastuullisuuteen. Vastuullisten kumppanien suosiminen on yksi keino panostaa kestävän kehityksen yrityksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

 

Kenelle vastuullisuudella on väliä?

 

Vaikka organisaation johto ja hallitus linjaavat toimintaa ja päättävät, millä kaikilla tavoin vastuullisuus liiketoimintaan vaikuttaa, he eivät tee päätöksiä vain omien eettisten näkemystensä ja periaatteidensa perusteella. Heidän tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa henkilöstön, asiakkaiden, kumppanien ja mahdollisten sijoittajien odotukset.

 

On nimittäin niin, että tänä päivänä, niin asiakkaat kuin sijoittajatkin tekevät päätöksiä myös sen mukaan, kuinka vastuullisesti yritys toimii. Ja tällöin on selvää, että vastuullisuudella on merkitystä yrityksen tulokseen. Vastaavasti, mikäli vastuullisuudesta luistetaan, näkyy suora vaikutus liiketoimintaan: asiakassuhteet murenevat, sijoittajat kaikkoavat ja yritys joutuu median valokeilaan. Maineen menetys voi tapahtua hetkessä, mutta sen uudelleen rakentaminen ei.

 

Vastuullisuuteen panostaminen palkitsee pitkällä aikavälillä, kun lainsäädäntö tiukentuu entisestään. Hyvän, luotettavan ja vastuullisen yrityksen maine kantaa kauas ja se on myös keino sitouttaa työntekijöitä ja kumppaneita.

 

Kuinka vastuullisuutta voi vahvistaa?

 

Kun toimintaa ohjaavat eettiset normit ja ohjeistot ovat kohdillaan, ollaan vasta ensimmäisellä portaalla. Olennaista on viestiä asiasta avoimesti sekä organisaation sisällä että ulkopuolelle.

 

Lisäämällä läpinäkyvyyttä toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen suhteen rakennetaan luottamusta, joka kasvattaa kilpailukykyä.

 

Toisaalta avoimuudella on myös kerroinvaikutus: toimintaperiaatteista ja toiminnan konkreettisista vaikutuksista kertominen opettaa sidosryhmiä vaatimaan laadukkaampia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita myös muilta toimijoilta. Samaan tapaan positiivista esimerkkiä voi näyttää solmimalla kumppanuuksia vastuullisesti toimivien yritysten kanssa.

 

Tulevaisuuden menestyjät ymmärtävät, että organisaation ja asiakkaiden etu tulee kytkeä yhteiskunnan etuun. Perinteisesti on yritystoiminta jaoteltu BtoC:hen ja BtoB:hen, mutta tulevaisuudessa kaikkien tulee toimia B2S-markkinoilla (business-to-society). Näillä markkinoilla kumppanuudet solmitaan isomman yhteiskunnallisen hyödyn edistämiseksi.

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita