Käyttäminen tärkeämpää kuin omistaminen

- kesäkuuta 19, 2019

Käyttäminen tärkeämpää kuin omistaminen – samoin toimintakulttuurin muutoksen tukeminen

Organisaatioiden tahtotila teknologialaitteiden omistamista kohtaan on ollut jo pitkään murroksessa, sekä Suomessa että globaalisti. Organisaatiot haluavat toimivat tietokoneet ja mobiililaitteet mieluummin vuokrattuna kuin omina tai selvittävät laitteiden hankintaa palveluna (Daas). Samoin kalusteet ja muu irtain hankitaan myös vuokrauksen kautta.

 

3 Step IT panostaa elinkaaripalveluun, jolla mahdollistetaan uuden teknologian joustava käyttöönotto ja käsittely sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kiertotalous ja tietoturvan takaaminen läpi laitteen koko elinkaaren ovat 3 Step IT:n toiminnan ytimessä. Yli 97 prosenttia palautuneista teknologialaitteista myydään eteenpäin. Näin tehostetaan uusien toimintatapojen jalkautumista, ja tulevaisuuden liiketoimintamallien syntymistä.

 

Opetustoimen toiminta- ja hankintakulttuurin tukeminen

 

Kuntien ja kaupunkien opetus on murroksessa toimintakulttuurin osalta, mutta myös käytettävän irtaimiston ja oppimistilojen osalta, joiden merkitys on tukea opetusta. Suomessa on valtava tarve rakentaa uusia oppilaitoksia ja varustaa jo olemassa olevat uusia opetustapoja tukevilla ratkaisuilla. Kuntien hankintakulttuuri on voinut perustua omistamiseen, mikä on johtanut usein laitteiston vanhenemiseen, sen ylläpidon vaikeutumiseen, sekä investointien huonoon ennustettavuuteen. Näihin haasteisiin 3 Step IT on pureutunut vuoden 2019 aikana.

 

Teknologian ja tilaratkaisujen toimintakulttuurin kirkastaminen ja dokumentointi tarjoaa  kuntien ja kaupunkien opetustoimelle ratkaisun hankintojen syklisyydelle. Ennen siirtymistä syklisyyteen kunnalle ja jokaiselle opetusta järjestävälle toimipisteelle laaditaan Oppimiljöö. Oppimiljöö on opetuksen tukena toimivien laitteiden, palveluiden ja tilaratkaisujen suunniteltu kokonaisuus. Oppimiljöö suunnitellaan yhdessä opetuksen johdon, opettajien, talouden ja IT:n kanssa. Näin varmistutaan Oppimiljöön tukevan opettajien työtä ja oppilaiden oppimista. Näin toimien Oppimiljöö myös sopii kunnan talouteen ja tietotekniseen kokonaisuuteen ja tukee koko ajan kehittyvää toimintakulttuuria.

 

Kustannukset selkeitä ja kohdistettavia

 

Kuntien opetus tulee vaatimaan edelleen panostusta ohjelmiin ja laitteistoihin sekä oppimistiloihin. Usein kustannuserät tulevat kesken vuoden tai valtuustokausien, jolloin ne ovat ongelmallisia budjetoimattomuuden johdosta. Puhuttaessa teknologiasta on myös hyvä muistaa, että laitteiden uusimisen tarve tulee nopeastikin vastaan. Kun Oppimiljöö on suunniteltu ja tiedetään mitä tarvitaan tarkalleen, on myös kustannukset tiedossa. Lisäksi tietoon tulee selkeät teknologian vaihtovälit. Näin toimien opetusta on helppo uudistaa, kun tiedetään, milloin on aika uusia kokonaisuuden osia. Oppimismiljöössä luotu syklisyys luo hyvät raamit käyttötalousmenojen suuruudelle ja seurannalle.

 

Entä yksityisen puoli?

 

Malli soveltuu myös yksityisen organisaation tarpeisiin. Vastaava syklisyys ja sen seuranta on yrityksissäkin elintärkeää. On ollut rohkaisevaa huomata miten julkinen puoli ja yksityinen puoli oppivat toistensa parhaista käytännöistä.

 

Erkki Kondelin

 

Erkki Kondelin, 3stepIT

 

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita