Älykäs kiertotalous - Miten asiakkuus kanssamme tukee kestävää kehitystä

- maaliskuuta 26, 2019

Puhumme toiminnastamme älykkäänä kiertotaloutena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huolehdimme älylaitteiden elinkaaren optimoinnista vastuullisesti. Säästämme maapallomme resursseja sillä, että jokainen laite on hyötykäytössä niin kauan kuin sille löytyy siihen järkeviä mahdollisuuksia. Kun myymme laitteen eteenpäin, huolehtii valitsemamme yhteistyökumppani sen elinkaaresta samalla arvopohjalla kuin mekin.

 

Kiertotalous on meidän aikamme varsinainen megatrendi, joka ulottuu entistä useammille elämänaloille. Maailma muuttuu kuluttajakeskeisyydestä kohti jakamistaloutta eli käyttöoikeus ajaa omistamisen ohitse. Jakamistalous merkitsee osaltaan kiertotaloustalkoita, joissa systemaattinen laitteiden elinkaaren hallinta nähdään yhä enemmän kiertotaloustekona kuin pelkkänä kustannussäästön tavoitteluna. Tärkeäksi tämän megatrendin tekee toinen megatrendi: digitalisaatio on ponnistanut julkisen sektorin tuottavuusloikaksi. Esimerkiksi oppilaitoksissa nopeutuva digitalisaatio on näkynyt uusien älylaitteiden hankintana ja oppimisympäristöjen vauhdikkaana murroksena.

 

Juuri koulumaailma on noussut monella tapaa älykkään kiertotalouden keskiöön laajemminkin Euroopassa. Monelle koululle on huomattavasti kustannustehokkaampaa hankkia toimivia käytettyjä laitteita kuin rajallinen määrä kokonaan uusia. Voidaan sanoa, että eurooppalainen koulumaailma on tarjonnut käytetyille laitteille kokonaan uuden markkinan, jossa on kysymys win-win-tilanteesta: koulu pystyy tarjoamaan laitteita entistä edullisemmin ja entistä useammalle.

 

Tietenkin on selvää, että suurissa organisaatiossa muutos ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan kaikkien tahojen pitää sisäistää mitä ja miksi ollaan tekemässä. Murroskauteen kuuluu monelle yhteisölle iso henkinen päätös, kun ostamisesta siirrytään vuokraamiseen ja omistamisesta käyttöoikeuteen. Uusien toimintamallien omaksuminen ja hyväksyminen vie aikansa, sillä aina löytyy osittain peloistakin johtuvaa muutosvastarintaa ja kitkaa. Meidän toimintamallissamme kysymys on kuitenkin vain resurssien vapauttamisesta tuottavampaan työhön, mistä on hyötyä kaikille.

 

Palaan vielä lopuksi alussa esille nostamaani älykkääseen kiertotalouteen ja siihen, mitä kestävä kehitys merkitsee meidän liiketoiminnassamme? Käytännössä kysymys on siitä, annammeko laitteelle romuttamisen sijaan uuden elämän toisella käyttökierroksella?

 

Autamme asiakkaitamme hallitsemaan IT-laitteiden uusimisprosessia suunnitelmallisesti. Tästä syystä sopimuksemme ovat avoimia ja rohkaisevat laitepalautuksiin. Laiterekisterimme ansiosta palautusten ja uusimisten suunnittelu käy vaivattomasti. Käytettyjen laitteiden myyminen tuottaa jäännösarvoa, mikä tekee säännöllisestä elinkaaripäivityksestä kilpailukykyisen vaihtoehdon. Huolehdimme käytöstä poistettujen laitteiden muistien murskauksen ja muun materiaalin vastuullisen kierrätyksen omassa keskuksessamme, joka kestää eettisen tarkastelun millä tahansa mittarilla.

 

Näin me käytännössä parannamme omalla pienellä panoksellamme maailmaa.

 

Takaisin blogilistaukseen
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita