Korkea asiakastyytyväisyys on menestyksen mittari

Title

Korkea asiakastyytyväisyys on menestyksen mittari

Tyytyväiset asiakkaat ovat meille kaikki kaikessa. Menestyksemme mittari, syy toiminnallemme ja todiste palveluidemme korkeasta laadusta.

Asiakasuskollisuuden kulmakiviä ovat vahva brändimaine, tuotteiden ja palveluiden erinomaisuus sekä moitteeton palvelukokemus. Panostamme näiden osa-alueiden kehittämiseen pitkäjänteisesti, sillä niin varmistamme 3 Step IT:n kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jotta saamme tietää, kuinka hyvin olemme tavoitteissamme onnistuneet sekä tunnistaaksemme millä osa-alueilla meidän tulee kehittyä yhä paremmiksi. Innolink Research Oy:n vuonna 2018 toteuttamassa asiakastyytyväisyyskyselyssä saimme yleisarvosanaksi 4,2*.

Asiakastyytyväisyys on siis erinomaisella tasolla, mutta mistä osatekijöistä se koostuu ja kuinka varmistamme, että täytämme asiakkaidemme odotukset myös tulevaisuudessa?

Viisi vahvinta onnistumisen tekijää

Kysyimme asiakkailtamme, mitä palvelutekijöitä he arvostavat ja missä olemme onnistuneet erityisen hyvin. Kuten aiempinakin vuosina, saimme eniten kiitosta kyvystämme lunastaa lupauksemme. Seuraavaksi eniten kiitosta niitimme olemalla luotettava liiketoiminnan kumppani, omaamalla palvelualtista ja asiantuntevaa henkilökuntaa sekä tarjoamalla laadukkaan, lisäarvoatuottavan Asset Management NG -järjestelmän.

On ilahduttavaa saada tunnustusta panostuksistamme arvostavaan kumppanuuteen ja laadukkaan asiakaskokemuksen tuottamiseen. Jatkossa aiomme panostaa yhä enemmän palvelumallimme kehittämiseen, lisäarvon tuottamiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Suositteluvalmius hyvällä tasolla

Kysyttäessä, kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelisivat 3 Step IT:tä ystävilleen tai kollegoilleen, yli puolet vastaajista antoi arvosanan 9 tai 10 ja peräti 93 % vastaajista vähintään 7.** Kun erittäin tyytyväisten eli ’suosittelijoiden’ määrästä vähennetään vähemmän tyytyväiset asiakkaat eli mahdolliset ’arvostelijat’, saamme NPS-luvuksi 44. Tulos on alan keskiarvoa korkeampi.

Uskomme, että tulevaisuudessa asiakkaat odottavat yhä enemmän yksilöityjä palvelukokemuksia. Tämä edellyttää yrityksiltä kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja odotuksista, sekä kykyä ennakoida näitä tarpeita ja vastata niihin proaktiivisesti. 3 Step IT vastaa tähän kehittämällä kokonaisvaltaista asiakassuhteen hallintamallia, jonka pohjalla ovat älykkäät asiakasdataa ja robotiikkaa hyödyntävät ratkaisut.

Tavoitteenamme on tuottaa personoituja asiakaskokemuksia monikanavaisesti ja johtaa näin asiakaskokemusta tavalla, joka edistää kilpailukykyämme.

3 Step IT on kilpailijoitaan parempi

Pyysimme asiakkaitamme myös arvioimaan, miten 3 Step IT suoriutuu suhteessa muihin IT-palveluiden tuottajiin. Ilahduimme siitä, että 85 % asiakkaistamme pitää meitä kilpailevia yrityksiä parempana.

Positiivista oli myös kuulla, että 27 % asiakkaistamme arvioi yhteistyön laajenevan entisestään seuraavan vuoden aikana. Samaan aikaan 67 % uskoo yhteistyön jatkuvan vähintään nykyisellä tasolla.

Positiivinen vire investointihalukkuudessa luo uskoa siihen, että panostuksemme kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen johtamiseen tuottaa lisäarvoa, jota asiakkaamme arvostavat.

Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta!

* Arvoasteikolla 1-5
** Asteikolla 1-10

AddToAny