3stepIT merkittävään sopimukseen Hanselin kanssa

- toukokuuta 27, 2020

3stepIT merkittävään sopimukseen Hanselin kanssa – yli 60 julkisen sektorin toimijaa siirtyy sykliseen hankintakulttuuriin  

28.5.2020, Helsinki - Puitesopimus mahdollistaa Hanselin asiakkaiden, kuten kuntien, kaupunkien ja koulujen, siirtymisen kohti syklistä hankintakulttuuria, jonka etuna on yhtenäinen ja hallittu laiteympäristö. Mallin myötä esimerkiksi ICT-laitteiden, terveysteknologian ja oppimista tukevien kalusteiden hankinnasta syntyvät kulut pysyvät hallinnassa ja hankintoja pystytään suunnittelemaan pitkäjänteisesti.

Teknologialaitteiden vastuulliseen elinkaaren hallintaan keskittyvä 3stepIT on solminut yhteistyösopimuksen julkisen sektorin yhteishankintayhtiön Hanselin kanssa. Puitesopimus kattaa esimerkiksi hankittavan terveysteknologian ja -irtaimiston, oppimista tukevien laitteiden sekä ICT-teknologian elinkaarihallinnan.  

 

3stepIT on tehnyt Hanselin kanssa yhteistyötä myös aiemmin, mutta nyt julkistettu sopimus uudistaa julkisen sektorin hankintojen kokonaisuuden johtamista. Puitesopimukseen on liittynyt yli 60 eri julkishallintoon kuuluvaa asiakasta ja sen kesto on kaksi vuotta kahden jatkovuoden optiolla. Arvoltaan puitesopimus on sopimuskauden aikana 120–140 miljoonaa euroa.

 

-Tämä on meille merkittävä sopimus, koska sen myötä laajennamme toimintaamme myös terveysteknologian leasing-malliin sekä jatkamme sivistystoimen kanssa koko ajan laajenevaa yhteistyötä, 3stepIT:n julkisen sektorin asiakkuusjohtaja Erkki Kondelin sanoo.

 

Sopimuksen myötä 3stepIT:n kautta tehtävissä hankinnoissa tullaan noudattamaan syklistä hankintakulttuuria. Syklisessä hankintakulttuurissa huomioidaan laitteiden elinkaari, niiden käyttötarpeen jatkuvuus ja laiteympäristön yhteensopivuus jo hankintoja tehtäessä. Laitteiden uusintatarve ei tule organisaatiolle yllätyksenä, jolloin laitehankintojen kulut pysyvät paremmin hallinnassa. Organisaatiolla on myös aina ajantasainen tieto siitä, mitä laitteita ja ohjelmistoja sen eri yksiköissä on käytössä, ja missä vaiheessa elinkaartaan ne ovat.

 

-Hankintojaan syklisen hankintakulttuurin avulla johtavat organisaatiot saavuttavat taloudellisia ja liiketoiminnallisia hyötyjä muita paremmin. Jokaisen organisaation on tärkeä selvittää hankintoihinsa parhaiten sopiva strategia, jolla mahdollistetaan tuottava työskentely-ympäristö ja lisätään kustannusvaikuttavuutta, Kondelin jatkaa.

 

Organisaation strategia sekä toimialan ja eri toimipisteiden ympäristöt ovat syklisen hankintakulttuurin keskiössä. Irtaimiston käytön tehokkuus lähtee aina työn tavoitteesta ja ympäristön suunnitelmallisuudesta. Hyvin toimiva irtaimisto tukee myös työtyytyväisyyttä ja palveluiden tuottamista.  

- Syklisessä hankintakulttuurissa ei keskitytä pelkästään laitehankintojen koordinointiin, vaan rakennetaan kokonaista toimintakulttuuria. Sen rakentamisessa lähdetään aina liikkeelle ympäristöä käyttävistä ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Asiakkaat vaihtelevat kunnista kaupunkeihin ja kouluihin – jokainen kokonaisuus on omanlaisensa, Kondelin sanoo.

Syklinen hankintakulttuuri tukee myös organisaation kiertotalous- ja ilmastotavoitteita: käytössä on vain tarpeellista irtaimistoa ja käyttösyklin päätökseen tullut irtaimisto huolletaan jatkokäyttöä varten tai kierrätetään.  

 

3stepIT:n ja Hanselin välinen irtaimen käyttöomaisuuden puitesopimus antaa siihen liittyneille julkishallinnon organisaatioille mahdollisuuden hyödyntää esimerkiksi seuraavia laitteita osana leasing-sopimusta:

 

  • Kannettavat tietokoneet, tabletit, älypuhelimet
  • Esitystekniikka, verkkolaitteet
  • Oppimisympäristöt, kalusteet
  • Lääkinnälliset laitteet ja apuvälineet
  • Sairaalatekniikka
  • Kotisairaanhoidon viestintä- ja turvatekniikka sekä kotihoitolaitteet
  • Liikkuva kalusto

 

Lisätietoja:
Erkki Kondelin, julkisen sektorin asiakkuusjohtaja, 3 Step IT Oy, p. 044 547 4422, erkki.kondelin@3stepit.com

 

Takaisin uutisiin
Jaa sosiaalisessa mediassa
Lisätietoja

Samankaltaisia artikkeleita