Vastuullisuus

Ympäristöystävällistä, taloudellista ja yhteiskunnallisesti vastuullista liiketoimintaa

Paragraphs

Vastuullisuus ei koske vain sitä, mitä teemme, vaan myös sitä, miten teemme sen.

3stepIT:lle yritysvastuu tarkoittaa sitä, että kehitämme toimintaamme niin ympäristöystävällisesti, taloudellisesti ja yhteiskuntavastuullisesti kuin mahdollista. Haluamme rohkaista asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme käymään avointa ja rehellistä vuoropuhelua

  • siitä, miten toimimme yrityksenä
  • siitä, millainen vaikutus sillä on ympäristöön ja markkinoihin, joilla toimimme

Pyrimme olemaan vastuullisia ja luotettavia kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla, missä toimimme. 

3 Step IT

1. Yritysvastuu

Luomme uusia työpaikkoja ja kasvatamme yritystä kestävästi. 

Takaamme työntekijöillemme turvallisen, reilun ja avoimen työympäristön. 

Panostamme työntekijöiden työtyytyväisyyteen, ammatilliseen kehitykseen ja reiluun palkitsemiseen. 

Toimitamme edullisia käytettyjä laitteita oppilaitoksiin ja markkinoille, joilla hinta estää uusimman teknologian käytön. 

2. Palveluidemme vastuullisuus

Pidennämme käytettyjen IT-laitteiden käyttöikää. Kierrättäminen säästää arvokkaita resursseja ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Pienennämme IT-laitteiden väistämättömän hävittämisen ympäristövaikutuksia.

3stepIT auttaa organisaatiotasi:

Lue lisää 3stepIT:n yritysvastuusta vuoden 2018 vastuullisuusraportistamme.

Lataa raportti

Lue toimintaohjeemme, joissa kerrotaan, millaisia vaatimuksia olemme itsellemme asettaneet. 

Lue lisää

Ympäristövastuu

Liiketoimintamallimme perustuu kiertotalouden periaatteisiin, joita kehitämme jatkuvasti: 

Pidennämme IT-laitteiden käyttöikää.

Parannamme käytettyjen laitteiden laatua. 

Optimoimme laitteiden pakkauksen ja kuljetuksen.

Kierrätämme käyttöikänsä loppuun tulleet laitteet vastuullisesti.

Noudatamme päivittäisessä työssämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Laitteiden kierrättäminen säästää arvokkaita resursseja ja pienentää hiilidioksidipäästöjä:

Valtaosa kannettavien tietokoneiden elinkaaren hiilijalanjäljestä syntyy valmistusprosessin aikana, kun taas käyttövaiheessa syntyy vain 10–30 prosenttia laitteiden koko elinkaaren hiilidioksidipäästöistä. Kannettavan tietokoneen käyttöiän kaksinkertaistaminen siis pienentää laitteen koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä käyttövuotta kohti. 

3 Step IT
3 Step IT

Yhteiskuntavastuu

Työntekijät ovat arvokkain voimavaramme.

 Palvelualan yrityksenä uskomme, että kun asetamme työntekijät etusijalle, he auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Me 3stepIT:llä haluamme tarjota työntekijöillemme hyvän työpaikan kehittämällä jatkuvasti työympäristöä, jossa työntekijät voivat

  • luottaa esimieheensä
  • olla ylpeitä työstään
  • viihtyä yhdessä töitä tehdessään

Tarjoamme työntekijöillemme myös:

  • ammatillisia kehittymismahdollisuuksia
  • oppimismahdollisuuksia
  • reiluja ja asianmukaisia etuja
  • turvallisen, tasa-arvoisen työympäristön, jossa ei syrjitä

Pyydämme työntekijöiltämme säännöllisesti palautetta siitä, mitä mieltä he ovat työstään ja miten voisimme kehittää toimintaamme. Vuoden 2017 työtyytyväisyyskyselyssä 98 % työntekijöistämme piti 3stepIT:tä hienona työpaikkana. Olemme tästä hyvin ylpeitä ja haluamme työntekijöidemme ajattelevan samoin tulevaisuudessakin. 

Edullista teknologiaa kaikille

Meille yhteiskuntavastuu tarkoittaa myös toimimista koko yhteiskunnan hyväksi sekä eriarvoisuuden ja polarisaation torjumista. Tarjoamme ihmisille ja etenkin oppilaitoksille edullista kunnostettua teknologiaa, joka:

Parantaa heidän päivittäistä elämänlaatuaan

Parantaa heidän kouluttautumismahdollisuuksiaan

Näin autamme oppilaitoksia parantamaan opetuksensa tasoa ja pidämme huolta siitä, että kaikki opiskelijat pääsevät käyttämään teknologiaa taustastaan riippumatta. 

Lisäksi viemme kunnostettuja IT-laitteita maihin, joiden yritykset tarvitsevat arvokkaita mutta edullisia ratkaisuja. Vaikka kysyntä on laajaa, myymme laitteita vain maihin, joissa on toimiva elektroniikkaromua koskeva lainsäädäntö. 

3 Step IT

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuumme perustuu kestävään kasvuun ja kilpailukykymme parantamiseen liiketoimintaetiikastamme tinkimättä. Sen juuret ovat 3stepIT:n asenteessa, jossa on kyse rehellisyydestä, läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta kaikessa, mitä teemme.

Olemme kasvaneet vuosien varrella nopeasti, mutta tasaisesti ja kestävästi. Vakaan, kestävän kasvun ansiosta olemme pystyneet luomaan jatkuvasti uusia työpaikkoja.

Tavoitteemme on jatkaa kasvua ja laajentua kansainvälisesti. Pitkän aikavälin vakaat ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet asiakkaiden ja kumppanien kanssa luovat vankan pohjan kasvullemme.

Epäeettisen toiminnan raportoiminen

Olemme perustaneet anonyymin palautteenantojärjestelmän, jonka kautta voit ilmoittaa, mikäli 3stepIT:n toiminta aiheuttaa sinussa huolia tai se vaikuttaa epäeettiseltä. Kertomalla meille näistä huolista, olet mukana torjumassa epäasiallista käytöstä sekä toisten työntekijöiden, yrityksemme tai ympäristön huonoa kohtelua. Palautteenantojärjestelmää saavat käyttää kaikki 3stepIT:n työntekijät, yhtiökumppanit ja muut kumppanit. Voit antaa palautetta millä kielellä tahansa.

Raportoi

3 Step IT