Vastuullisuus

Ympäristöystävällistä, taloudellista ja yhteiskunnallisesti vastuullista liiketoimintaa

Paragraphs

Vastuullisuus ei koske vain sitä, mitä teemme, vaan myös sitä, miten teemme sen.

3stepIT:lle yritysvastuu tarkoittaa sitä, että kehitämme toimintaamme niin ympäristöystävällisesti, taloudellisesti ja yhteiskuntavastuullisesti kuin mahdollista. Haluamme rohkaista asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme käymään avointa ja rehellistä vuoropuhelua

 • siitä, miten toimimme yrityksenä
 • siitä, millainen vaikutus sillä on ympäristöön ja markkinoihin, joilla toimimme

Pyrimme olemaan vastuullisia ja luotettavia kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla, missä toimimme. 

 Vastuullisuutemme kolme peruspilaria 

Yritys ja liiketoimintavastuu

 • Kasvamme ja kansainvälistymme kestävästi.
 • Myymme laitteita ainoastaan tarkkaan valitsemillemme kumppaneille, joiden vastuullisuuspolitiikat ja taustat tarkistamme erittäin huolellisesti.
 • Varmistamme, että jokainen jälleenmyyjä sitoutuu toimintatapaohjeessamme määriteltyyn korruptionvastaisuuteen.
 • Myymme käytettyjä laitteita vain sellaisiin maihin, joissa on luotettavat ohjelmat e-jätteen kierrättämiseen ja hävittämiseen.
 • Ne teknologialaitteet, jotka eivät enää ole korjattavissa, kierrätämme vastuullisesti ammattimaisten kierrätyskumppaneiden kautta. Suomessa kumppanimme on Kuusakoski.
 • Auditoimme toimittajiamme säännöllisesti. Mikäli heidän toiminnassaan on parannettavaa, seuraamme aktiivisesti parannustoimenpiteiden etenemistä.
3 Step IT

Ympäristövastuu

 • Parannamme käytettyjen teknologilaitteiden laatua ja pidennämme niiden elinkaarta.
 • Meille palautuneet teknologialaitteet saavat vielä uuden elämän siinä vaiheessa, kun myymme ne kunnostettuina eteenpäin.
 • Teknologian valmistaminen kuluttaa valtavasti luonnonvaroja. Pidentämällä laitteiden elinkaarta vähennämme uusien laitteiden valmistamiseen tarvittavien luonnonvarojen käyttöä.
 • Vähennämme teknologialaitteiden hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuvaa resurssien tuhlausta: asiakkaillamme on aina optimaalinen laitevalikoima käytössään ja laiterekisterin kautta saatu ajantasainen tieto laitteiden kunnosta ja ylläpidon tarpeesta.
 • Myönnämme asiakkaillemme maksuttoman ympäristötodistuksen, jolla asiakas voi todentaa yhteistyökumppaneilleen oman toimintansa ympäristöystävällisyyttä käyttämällä 3stepIT:n elinkaarenhallintapalveluja.
 • Käytämme muovi- ja pahvipakkaukset uudelleen niin kauan kuin ne kestävät.
 • Optimoimme kuljetuksia ja pakkauksia.

Laitteiden kierrättäminen säästää arvokkaita resursseja ja pienentää hiilidioksidipäästöjä:

Valtaosa kannettavien tietokoneiden elinkaaren hiilijalanjäljestä syntyy valmistusprosessin aikana, kun taas käyttövaiheessa syntyy vain 10–30 prosenttia laitteiden koko elinkaaren hiilidioksidipäästöistä. Kannettavan tietokoneen käyttöiän kaksinkertaistaminen siis pienentää laitteen koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä käyttövuotta kohti.

3 Step IT

Yhteiskunta- ja sosiaalinen vastuu

 • Mahdollistamme edullisten käytettyjen laitteiden myynnin oppilaitoksiin ja markkinoille, joilla hinta estää uusimman teknologian käytön.
 • Olemme mukana Kotimaanavun Kaikille kone -kampanjassa, jossa toimitamme yritysten lahjoittamia käytettyjä tietokoneita vähävaraisten perheiden lapsille.
 • Olemme Lastenklinikoiden Kummit ry:n aktiivinen jäsen.
 • Huolehdimme työntekijöidemme työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista kehittämällä jatkuvasti työympäristöämme.
 • Huolehdimme työntekijöidemme työtyytyväisyydestä, ammatillisesta kehittymisestä sekä palkinnasta.
 • Seuraamme edistystämme hyvänä työnantajana sekä haluttavana työpaikkana eNPS mittarin avulla.
 • Maksamme kaikki verot Suomeen.
3 Step IT

3stepIT auttaa organisaatiotasi:

Lue lisää 3stepIT:n yritysvastuusta vuoden 2019 vastuullisuusraportistamme.

Lataa raportti

Lue toimintaohjeemme, joissa kerrotaan, millaisia vaatimuksia olemme itsellemme asettaneet. 

Lue lisää

Epäeettisen toiminnan raportoiminen

Mikäli 3stepIT:n toiminta aiheuttaa sinussa huolia tai se vaikuttaa epäeettiseltä, voit ilmoittaa siitä meille anonyymin palautteenantojärjestelmämme kautta. Kertomalla meille näistä huolista, olet mukana torjumassa epäasiallista käytöstä sekä toisten työntekijöiden, yrityksemme tai ympäristön huonoa kohtelua. Palautteenantojärjestelmää saavat käyttää kaikki 3stepIT:n työntekijät, yhtiökumppanit ja muut kumppanit. Voit antaa palautetta millä kielellä tahansa.

Raportoi

3 Step IT