IT-TIIMI VOI KESKITTYÄ YDINTEHTÄVIINSÄ, KUN

3FINDIT AUTOMATISOI IT:N RUTIINITEHTÄVIÄ

It-laitteiden elinkaariratkaisumme antaa käyttöösi työkalut, joilla voit hallita laitteitasi aina asennussuunnittelusta vaihtoon ja käytöstä poistoon saakka. 3FindIT vie it-laitteiden elinkaaren hallinnan vieläkin pidemmälle: nyt laitekannan hallinnan saa meiltä palveluna

3FindIT:n profiler-ominaisuus tutkii koko verkon saadakseen selville ja tallentaakseen tietoja verkossa olevista tietokoneista, kannettavista, tulostimista ja ohjelmistoista.

3FindIT auttaa it-tiimiäsi pysymään ajan tasalla:

 • Voit määrittää aikataulun ohjelmien taustalla tehtäville automaattisille tarkistuksille viikoittain, kuukausittain tai jopa kerran tunnissa.
 • Saat jokaisen uuden profiilin yhteydessä yksityiskohtaiset tiedot laitteesta ja sen käyttäjästä.
 • Saat tiedot laitteisiin asennetuista ohjelmistoista.
 • Tiedät laitteiden sarjanumeroiden perusteella, mitkä laitteista ovat vuokralaitteita ja mitkä eivät.

Palvelu lisää tietoja 3 Step IT:n laiterekisterin sisältämiin tietoihin. Koska tarkistus tehdään säännöllisesti,

 • tiedot kaikista verkossasi olevista laitteista täydentyvät jatkuvasti,
 • jolloin pystyt tarkistamaan myös sen, puuttuuko verkosta laitekantaan kuuluvia laitteita.

VÄHENNÄ IT-TUKIPYYNTÖJEN MÄÄRÄÄ

3FINDIT PITÄÄ LAITETIEDOT TARKASTI AJAN TASALLA

Additional content

3FindIT:n avulla saat:

 • Aina ajantasaisen, kattavan ja yksityiskohtaisen laiterekisterin, jonka ylläpito ei vaadi toimenpiteitä.
 • Helppoutta ohjelmistopäivitysten, asennustöiden ja muiden toimenpiteiden suunnittelemiseen.
 • Laitteiden tietojen yhdistämisen laiterekisterin tietoihin, jotta käyttäjien vaihtuminen voidaan ottaa huomioon tietoturvassa ja kustannuspaikkakohdistuksissa.
 • Hälytykset laitteista, joita ei ole liitetty verkkoon määritellyn ajanjakson sisällä. Näin kadonneet tai varastetut laitteet tunnistetaan ajoissa, mikä parantaa laitteiden hallintaa ja tietoturvaa.
 • Alhaisemmat laitekustannukset, kun käyttämättömät laitteet voidaan osoittaa käyttöön.
 • Ohjelmistojen yhteensopivuus tietoturvapolitiikkaan voidaan taata tarkistamalla, että tietoturvaohjelmisto on asennettu ja raportoimalla kaikista varmistamattomista ohjelmistoista.

Automatisoimalla rutiinityöt it-tiimisi pääsee keskittymään ydintehtäviinsä. Palveluihin, joilla on merkitystä ja jotka tuottavat yrityksessäsi lisäarvoa.

Pyydä esittely


3 Step IT tarjoaa leasing-palveluita asiakkailleen. Kaikkia ratkaisuja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai ne voivat vaihdella. Ratkaisujen ja palveluiden sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ratkaisuihin sovelletaan luoton myöntämisprosessia, niissä käytetään 3 Step IT:n hyväksymiä asiakirjoja ja ne saattavat edellyttää liiketoimelta vähimmäismäärää. 3 Step IT, 3ChooseIT, 3FindIT, 3CheckIT and Asset NG ovat 3 Step IT Oy:n tavaramerkkejä.