Asiakaspalvelu- ja palvelupäällikkötoiminta

Hero

Header

 ASIAKASPALVELU- JA PALVELUPÄÄLLIKKÖTOIMINTA

Paragraphs

Asiakaspalvelu- ja palvelupäällikkötoiminnoissa työskentelee joukko asiakaspalvelun ja asiakkuudenhallinnan intohimoisia ammattilaisia. Tehtävien keskiössä on asiakkaiden tyytyväisyyden sekä palveluidemme sujuvuuden varmistaminen. Tiimit vastaavat asiakkaiden tyytyväisyydestä innokkaalla otteella. Saamme todella paljon positiivista palautetta, mikä todistaa, että palveluasenteemme on kohdillaan!

MILTÄ KUULOSTAISI MUKAVA TIIMI JA HUIPPUMEININKI?

Header

PALVELUKOORDINAATTORIT

Palvelukoordinaattorin työnkuva on erittäin monipuolinen. Ratkaisujen etsiminen ja asiakkaan auttaminen ovat oleellinen osa päivittäistä työtä. Suuri osa työstä tehdään eri järjestelmien avulla ja asiakkaiden kanssa kommunikoidaan puhelimitse ja sähköpostitse. Muut palvelun tuottamiseen liittyvät tehtävät ja ulkoisten sekä sisäisten sidosryhmien kanssa työskentely tuovat vaihtelua työpäivään. Tätä työtä voit tehdä välillä vaikka kesämökiltä laiturinnokassa, kunhan yhteydet toimivat.

 Nautitko ihmisten kanssa työskentelystä ja asioiden ratkaisemisesta? Suhtaudutko intohimoisesti asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen? Siinä tapauksessa juuri sinä olet se, jota asiakkaamme tarvitsevat!

3 Step IT

ELINA, SERVICE COORDINATOR

Mitä tämä tehtävä vaatii?
Tehtävässä tarvitaan paljon asiakaslähtöistä ajattelua. Työssä tarvitaan myös kykyä hoitaa erilaisia prosesseja laitteiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa: hankinnassa, hallinnassa, käytöstä poistumisessa ja uusimisessa. Tämän lisäksi tarvitaan tietysti täsmällisyyttä ja rohkeutta ottaa asioista selvää.

Mikä on parasta työssäsi?
Koko firman kattava tiimihenki ja se, että teemme töitä yhdessä.  Ihmiset tuntevat toisensa riippumatta siitä missä tiimissä työskentelevät ja toimistolla tervehditään käytävillä. Hierarkia on matala, ja asioista keskustellaan avoimesti. Mahtavaa on myös se, miten työkaverini ovat aina valmiita auttamaan. Meillä vallitsee avoin ja vuorovaikutuksellinen kulttuuri: Aina voi kysyä, kyseenalaistaa ja kertoa mielipiteensä. Täällä kannustetaan työntekijöitä kehittymään, sekä välitetään hyvinvoinnistamme oikeasti.

Miten joustavuus tulee esille työssäsi?
Meillä on mahdollisuus pitää etäpäiviä ja työaikamme on hyvin joustava. Meillä on liukuva työaika, jolloin työpäivä aloitetaan klo 7-10 välillä ja lopetus vaihtoehtoisesti 15-18 välillä. Mikäli olet lähdössä esimerkiksi matkalle etkä pysty olemaan paikalla 15 asti, niin tiimissä on muita auttamassa. Meillä on aina joku puhelinlinjoilla palvelemassa klo 8-16 välillä ja tämä hoituu helposti, koska tiimissämme on sekä aamu- että iltavirkkuja.

Header

PALVELUPÄÄLLIKÖT

3 Step IT

KAROLIINA, CLIENT MANAGER

Mitä tämä tehtävä vaatii?
Työ on erittäin monipuolista ja siksi se vaatii vähän kaikenlaisia taitoja, mm. oma-aloitteisuutta, hyviä ihmissuhdetaitoja, kykyä hahmottaa asiakkaan toimintatavat ja prosessit, paineensietokykyä, järjestelmällisyyttä sekä tietenkin positiivista asennetta. Työhön kuuluu paljon asiakastapaamisia ja niihin valmistautumista, joten ajankäytön hallintaan on panostettava, jotta saa tulosta aikaiseksi.

Mikä työssäsi motivoi? Mikä taas on haastavinta?
Työn monipuolisuus sekä mahdollisuus kehittyä. Ja tietenkin kun asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluumme. Haastavinta on ehkä saada pidettyä monta palloa ilmassa samanaikaisesti.  Asiakkailla on usein erilaisia projekteja meneillään. 

Minkälainen henkilö 3 Step IT olisi?
Tehokas, menevä ja innokas oppimaan uutta.

Header

LOGISTIIKKAKOORDINAATTORIT

3 Step IT

SARI, LOGISTICS COORDINATOR

Millainen on normaali työpäiväsi?
Päivä starttaa joko kotona, Helsingin toimistolla tai Vantaan logistiikkakeskuksellamme. Aamupäivät menevät usein meiltä lähtevien toimitusten kanssa puuhaillessa ja iltapäivät palautuvien laitteiden parissa. Olen päivittäin yhteydessä asiakkaisiin ja kuljetuspartnereihin niin puhelimen kuin sähköpostinkin välityksellä. Logistiikkakoordinaattorin työssä saa myös olla laajasti tekemisissä yrityksen monien sisäisten osastojen kanssa aina laskutuksesta tuotantoon. Harva päivä menee kuitenkaan tarkan ja ennalta suunnitellun käsikirjoituksen mukaan. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja silloin suunnitelmia pitää pystyä laittamaan uusiksi lennostakin.

Mikä on parasta työssäsi?
Vapaus ja joustavuus, joka näkyy mm. työn ja vapaa-ajan yhdistämisen helppoutena. Mukavat tiimit ja esimies, joiden kanssa on helppo tehdä töitä, sillä ilmapiiri on sparraava ja muutosmyönteinen. Kun työt tekee hyvin, ne saa tehdä haluamallaan tavalla ja päivien kulkuun voi itse vaikuttaa. Prosesseihin ja toimintatapoihin pääsee oikeasti itse vaikuttamaan.

Mikä on parasta 3 Step IT:ssä?
Yrityksen arvot ja rentous. Töihin on mukava tulla ja päivittäin tuntuu, että tekee asioita, joilla on merkitystä. Saan työskennellä kestävän kehityksen ja kiertotalouden parissa yrityksessä, jossa kannustetaan yhdessä tekemiseen ja pidetään huolta työntekijästä. Pääsen työskentelemään myös hyväntekeväisyyden parissa Kaikille Kone -kampanjan laitteiden toimituksen yhteydessä. Tämän lisäksi loistavat työsuhde-edut, erityisesti työterveyshuolto.

JATKUVA KASVU JA KEHITTYMINEN LUOVAT TARVETTA UUSILLE OSAAJILLE JA TYÖTEHTÄVILLE. SAATAMME TARVITA SINUA JO HUOMENNA!

 

KATSO KAIKKI AVOIMET TYÖPAIKAT

3 Step IT