Lisää tuottavuutta ja suunnitelmallisuutta valtion hankintoihin 

Paragraphs

Hankintatoimen strateginen johtaminen edellyttää uusia, tehokkaita käytäntöjä ja yhtenäisiä toimintatapoja. Hankintalainsäädännön muutokset aiheuttavat haasteita, kun tavoitteena on säästää kustannuksissa ja resurssien käytössä.

Vastuullisen IT-laitteiden elinkaarenhallinnan edelläkävijänä me autamme tehostamaan hankintakäytäntöjä yhdenmukaisen ja ohjatun palvelumallimme avulla. Meiltä löytyy hankintalainsäädännön, asiakastarpeiden ja markkinan syvällinen tuntemus.

Olemme auttaneet valtion eri laitoksia ja viranomaistahoja saavuttamaan kustannussäästöjä yhdenmukaistamalla IT-laitteiden hankintoja. Ohjaamme asiakkaitamme suunnitelmalliseen toimintaan, joka huomioi alati muuttuvat olosuhteet sekä ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat.

3 Step IT
3 Step IT

Säästöjä ja ketteryyttä muutostilanteisiin

Puitesopimuksen, eli valmiiksi kilpailutetun sopimuskokonaisuuden, avulla voidaan tehostaa hankintakäytäntöjä ja samalla saavutetaan säästöjä. Tuote- ja palvelukokonaisuuksien soveltuvuus valtion eri toimijoiden tarpeisiin on kartoitettu ennalta, jolloin tuotteiden ja palvelun laatu on taattu ja säästytään toistuvilta ja raskailta yksittäisiltä kilpailutuksilta.

IT-hankinnoissa rahoitusmalli on usein kustannustehokkain ratkaisu. Samalla se on joustavin, minkä arvo jatkuvissa muutostilanteissa on merkittävä. Puitesopimuskauden aikana ehditään laiteleasingin tuoma ketteryys ja joustavuus sekä laitteiden hallinnan synnyttämät säästöt prosessikustannuksissa hyvin todentamaan.  

Lue lisää

Hanselin puitetoimittaja

3stepIT valittiin Hanselin puitetoimittajaksi kaudelle 2018-2022 ja jo aikaisemmin kaudelle 2013-2017.

Puitesopimus kattaa:

  1. IT-laitteiden ja muun irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksen

  2. Laitteiden hallinnan

  3. Palautuvien laitteiden tietoturvauksen ja jatkokäsittelyn

3 Step IT

Turvallisesti eroon käytetyistä laitteista

Autamme asiakkaitamme myös pääsemään tietoturvallisesti eroon käytetyistä laitteista. 
Sertifioitu logistiikka- ja käsittelykeskuksemme huolehtii tietoturvaamisesta ja laitteiden vastuullisesta kierrättämisestä.

Lue lisää 

”Omaisuuden käyttöoikeus omistamisen sijaan on julkisen sektorin hankinnoissa selkeä valtavirta, koska tämä auttaa osaltaan tehostamaan hankintatoimea ja rahoitussuunnittelua.”

Anssi Pihkala, Hanselin toimitusjohtaja

Lue kustannustehokkuuden parantumisesta