Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta hankintojen avulla

 

Paragraphs

Kustannusvaikuttavuutta terveysteknologian avulla

Terveydenhuollon jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatimusten ja tarpeiden osalta edellyttää kaikilta toimijoilta ketterää uudistumista. Paine kehittää ja tehostaa toimintaa heijastuu myös hankintatarpeisiin ja -käytäntöihin. Moni organisaatio onkin siirtynyt omistamisesta käyttöoikeuden vuokraamiseen, kun kyse on toimisto- ja sairaalakalusteista, tietotekniikasta tai muusta teknologiasta, kuten apuvälineistä, lääketieteellisistä ja laboratoriolaitteista.

Syklinen hankintakulttuuri terveydenhuollossa

Syklinen hankintakulttuuri terveydenhuollossa huomioi organisaation liiketoiminnan strategian ja tavoitteet. Tarvitaan kustannusvaikuttava toimintakehys, joka perustuu hyvin suunniteltuun, hankittuun ja hallittuun käyttöomaisuuden elinkaarimalliin.

Terveydenhuollon laitteiden ja välineiden käyttöiät vaihtelevat. On tärkeää kohdentaa myös kustannukset ja hyödyt tarkemmin. Eri tuoteryhmien ja kategorioiden osalta on hyvä huomioida yksilöllisiä vaihtoaikoja prosessin osana sekä seurata kokonaiskustannuksia (TCO). Tämä mahdollistaa lääkinnällisten laitteiden ja välineiden  pitämisen toiminnan kannalta vaadittavassa kunnossa huomioiden erilaiset elinkaaret hankintojen osalta kustannusvaikuttavasti.

Kuinka voimme auttaa sinun organisaatiotasi saavuttamaan asetettuja tavoitteita?

3 Step IT

Kannattaako terveysteknologiaa hankkia elinkaarimallilla ja leasinginrahoituksen avulla kuten IT-laitteita?

Lue blogi

Katso kuinka palvelumallimme lisää terveysteknologian hallinnan tehokkuutta ja ketteryyttä

Lataa infograafi

Terveysteknologian hankintaopas

Miksi terveysteknologia kannattaa vuokrata palveluna?  Vinkit vuokratarjousten vertailuun ja palveluntarjoajan valintaan.

Lataa opas >

Lääkinnälliset laitteet, apuvälineet ja sairaalatekniikka

Julkisen terveydenhuollon osalta etsitään tehokkaampia ja vaikuttavampia keinoja palveluiden järjestämiseen. Toimiva ja ajanmukainen terveysteknologia tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden. Terveydenhuollon laitteiden ja välineiden vuokraus – vaihtoehtona omistamiselle – helpottaa toiminnan vuosittaista budjetointia ja auttaa pitämään toiminnan kannalta tärkeät työkalut kunnossa kustannusvaikuttavasti.

Uudet laitteet, välineet ja teknologia tehostavat toimintaa ja helpottavat työtä. Seuraavina vuosina teknologinen kehitys kuitenkin kiihtyy entisestään. Se aiheuttaa valintatilanteen hyötyjen ja kustannusten välille sekä haasteen budjetoinnille.  Kokonaispalvelumallimme mahdollistaa  vuosittaisen budjetoinnin ja teknologiasta saatavat hyödyt samanaikaisesti suunnitelmallisen helposti. Samalla ennen irtaimeen käyttöomaisuuteen sitoutuneet varat vapautuvat investointien kannalta taloudellisesti kannattavampiin kohteisiin.

Potilasturvallisuuden kannalta palvelumallimme on myös tärkeässä roolissa. Lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä vahinko ja läheltä piti-tapahtumia voidaan ennaltaehkäistä laitteiden elinkaaren hallinnan avulla toimimalla proaktiivisesti.  Syklisen hankintakulttuurin mukainen terveydenhuollon toimintaympäristö mahdollistaa työskentelyn käyttäjän ja potilaan kannalta toimivasti, helposti ja turvallisesti.

3 Step IT
3 Step IT

Työkalu budjetoinnin ja toteutuksen hallintaan terveydenhuollon kehityshankkeissa

Kehityshankkeiden, terveydenhuollon rakennemuutosten ja uudisrakentamisen kannalta budjetointi on haasteellinen kokonaisuus. Ostaa vai vuokrata? Valitsemalla vuokraamisen varmistetaan samalla kustannusten ennustettavuus sekä kustannusten, käyttäjän ja hyödyn kohtaaminen pitkällä aikavälillä oikein.  Alla vielä viisi merkittävää hyötyä:

  1. Helppo toimintamalli, joka tukee yllättävien ja vaikeasti budjetoitavien kulujen hallintaa
  2. Irtaimen käyttöomaisuuden kokonaisuuden hallinta on myös kustannustehokkaampaa huomioiden erilaisten sopimusten tuoma lisätyö hankinnan hajautuessa hankintaa seuraavina vuosina
  3. Hankinnan tuomat hyödyt saadaan käyttöön heti ilman budjetoinnin ja vuosisuunnitelmien tuomia viiveitä
  4. Hankitun terveydenhuollon teknologian ja irtaimen käyttöomaisuuden päivittäminen voidaan jopa suunnitella hankintavaiheessa varmistaen hyödyt toiminnan kannalta käyttöiän ajaksi
  5. Voidaan kehittää erilaisia innovatiivisia hankintoja sekä hinnoittelumalleja perustuen hyötyyn, kappalemääriin ja vaikuttavuuteen yhteistyössä toimijoiden ja allianssien kanssa

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, miten organisaatiosi voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä palvelumalliamme eri tarpeiden kannalta.

Ota yhteyttä, niin etsimme organisaatiollesi parhaiten sopivan ratkaisun!

Ota meihin yhteyttä >