YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA, TALOUDELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN

YRITYSVASTUU

3 Step IT -yhtiölle yrityksen vastuu tarkoittaa sitä, että pyrimme kehittämään liiketoimintaamme mahdollisimman kestävästi niin ympäristön, talouden kuin yhteiskunnankin kannalta. Haluamme rohkaista avointa ja rehellistä vuoropuhelua niin asiakkaidemme, kumppaniemme kuin työntekijöidemmekin välillä koskien sekä

 • tapaa, jolla hoidamme liiketoimintaamme että
 • vaikutusta, joka sillä on ympäristöömme ja markkinoihin, joilla toimimme. 

Tavoitteenamme on toimia vastuullisesti ja luotettavasti kaikissa toiminnoissamme ja kaikissa toimipisteissämme. Ympäristöä, taloutta ja yhteiskuntaa koskeva vastuu on liiketoimintamallimme perusta.

Meille vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa seuraavia asioita:

 • pidennämme käytettyjen it-laitteiden elinkaarta. Käytämme uudelleen arvokkaita resursseja ja vähennämme hiilipäästöjä.
 • vähennämme ympäristövaikutusta, joka aiheutuu välttämättömästä it-laitteiden hävityksestä
 • tarjoamme edullisia käytettyjä laitteita koulutuslaitoksille ja markkinoille, joissa kustannusrajoitukset estävät uusimman teknologian käytön
 • luomme uusia työpaikkoja ja kasvatamme liiketoimintamme kestävyyttä
 • tarjoamme työntekijöillemme turvallisen, oikeudenmukaisen ja avoimen työympäristön
 • edistämme työntekijöidemme työtyytyväisyyttä, ammatillista kasvua ja oikeudenmukaista palkitsemista.

Sidebar Widgets

Sustainability Report

KIERTOTALOUSAJATTELUMME

AUTTAA SINUA SAAVUTTAMAAN YRITYSVASTUUSI

Additional content

Ratkaisumme on suunniteltu siten, että asiakkaamme saavat it-budjetillaan aikaan mahdollisimman paljon. Samalla vähennetään asiakkaiden it-toiminnoista aiheutuneita ympäristövaikutuksia.

3 Step IT:n liiketoimintafilosofia perustuu leasing-sopimuksilla asiakkaillemme tarjoamiimme it-laitteiden elinkaaren pidentämiseen. Me säästämme resursseja ja minimoimme hävittämisestä aiheutuvaa ympäristövaikutusta 

 • tekemällä leasing-laitteiden palautuksen asiakkaillemme helpoksi ja kustannustehokkaaksi
 • pidentämällä it-laitteiden hyödyllistä elinkaarta kunnostamalla ja myymällä laitteet edelleen toissijaiseen käyttöön

Palautetuista laitteistamme 95 % otetaan käyttöön uudelleen. Loput 5 % - useimmiten vialliset tai rikkinäiset laitteet – ISO 14001 -sertifioidut kumppanimme kierrättävät vastuullisesti.

Kehitämme ympäristövastuutamme edelleen

Arvioimme toimintojamme säännöllisesti ympäristön näkökulmasta käsin. Pyrimme kehittämään niitä voidaksemme varmistaa, että toimimme aina vain vastuullisemmin ja kestävää kehitystä edistäen.

Kehitämme toimintatapojamme ja prosessejamme jatkuvasti vähentääksemme niiden vaikutusta ympäristöön. Näihin kuuluvat muun muassa tuotteidemme pakkaaminen ja kuljetus sekä pakkausmateriaalin uudelleenkäyttäminen ja kierrätys. Olemme esimerkiksi kehittäneet oman ympäristöystävällisen pakkausmenetelmämme yhdessä logistiikkakumppaniemme kanssa: Vähennämme toimituksissamme käytettävän pakkausmateriaalin määrää. Käytämme myös pakkauksen uudelleen aina mahdollisuuksien mukaan. Kierrätämme kuluneet pakkaukset.

Additional content

ASETTAMALLA TYÖNTEKIJÄT ETUSIJALLE

VOIMME ANTAA ASIAKKAILLEMME PARASTA MAHDOLLISTA PALVELUA

Additional content

Menestyksemme on pitkälti työntekijöidemme ansiota. He ovat myös arvokkain voimavaramme. Koska liiketoimintamme perustuu palveluun, uskomme, että parhaimmat tulokset saavutetaan asettamalla työntekijät etusijalle. Näin he tarjoavat parasta mahdollista palvelua edelleen asiakkaillemme.

Haluamme olla paras työpaikka työntekijöillemme.

 • Kehitämme jatkuvasti työympäristöämme, jossa työntekijämme voivat luottaa esimiehiinsä.
 • Olemme ylpeitä työntekijöidemme työn tuloksista.
 • Työskentelemme mielellämme yhdessä.

Arvioimme jatkuvasti sitä, mitä mieltä työntekijämme ovat työstään. Kuuntelemme heidän antamaansa palautetta.

Me myös edistämme työntekijöidemme työtyytyväisyyttä, ammatillista kasvua, oppimismahdollisuuksia sekä annamme heille oikeudenmukaisia ja asianmukaisia etuja. Pyrimme takaamaan työntekijöillemme turvallisen työympäristön, jossa kaikkia kohdellaan samanarvoisesti ja jossa ei suvaita minkäänlaista syrjintää.

Otamme joka vuosi osaa Great Place to Work® -instituutin teettämään kyselyyn, joka pyrkii selvittämään eri alojen parhaita työpaikkoja. Sijoituksemme on aina ollut hyvä, ja hyödynnämme tätä riippumatonta näkemystä yhtiön toiminnassa, jotta 3 Step IT:stä tulisi vieläkin parempi työpaikka.

Edullista it-teknologiaa kaikkien käyttöön

Meille sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että tarjoamme kaikille mahdollisuutta käyttää edullista teknologiaa, joka

 • parantaa elämänlaatua
 • auttaa aikaansaamaan parempia koulutusmahdollisuuksia.

Kunnostamalla it-laitteita ja tarjoamalla niitä koulutuslaitosten käyttöön kilpailukykyisin hinnoin, voimme auttaa kouluja parantamaan koulutustarjontaansa.

Merkittävä osa kunnostamistamme laitteista myydään kehitysmaihin, joissa uusin teknologia on usein liian kallista käytettäväksi. Kun kunnostetut laitteet on myyty, menetämme mahdollisuuden vaikuttaa niiden loppukäsittelyyn ja ympäristönvaikutuksiin. Tästä syystä pyrimme jatkuvasti kehittämään käytettyjen laitteiden myyntikanaviamme, jotta voisimme myydä laitteita pääasiallisesti maihin, joissa on voimassa tehokkaat elektroniikkajätettä koskevat asetukset. Vaikka emme ehkä voikaan valvoa laitteiden hävitystä, voimme tehdä voitavamme, että asiat hoidetaan vastuullisesti.

Kasvua ja taloudellista vastuuta

Taloudellinen vastuumme perustuu kestävään kasvuun ja kilpailukykymme parantamiseen liiketoimintaetiikkaamme vaarantamatta. Sen juuret ovat syvällä 3 Step IT -yhtiön asenteessa, joka peräänkuuluttaa rehellisyyttä ja avoimuutta kaikessa toiminnassaan.

Vuonna 1997 perustettu 3 Step IT on kasvanut nopeasti mutta myös vakaasti ja kestävästi. Tämän vakaan ja kestävän kasvun ansiosta olemme voineet jatkuvasti luoda lisää työpaikkoja.

Tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja kansainvälistä laajenemista. Perustana tälle kasvulle toimivat pitkäaikaiset, vakaat ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet asiakkaisiimme ja kumppaneihimme.

Quality, Environmental and Information Security Policy for 3 Step IT™ Group and all its affiliates