Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Tässä tietosuoja- ja evästekäytännössä kerrotaan, millaisia henkilötietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja miten käytämme niitä. Lisäksi siinä käsitellään evästeiden käyttöä 3 Step IT -verkkosivustolla.

Keräämiemme tietojen käyttöön liittyviä yleisperiaatteita:
-Säilytämme tarjoamiemme palveluiden kannalta olennaisia henkilötietoja, ja käytämme niitä palveluidemme parantamiseen.
-Emme koskaan myy keräämiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille.
-Vaikka saatamme jakaa asiakkaitamme koskevaa tietoa yleisellä tasolla esimerkiksi markkinatutkimuksia varten (esim. 50 % pääasiallisista asiakaskontakteistamme on talousjohtajia), emme koskaan anna tietoja, joista voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.
-Saatamme jakaa tietoja toimittajiemme kanssa esimerkiksi säilyttämällä niitä verkkosivustomme ylläpitopalvelussa. Tällöin meillä on aina asianmukaiset salassapitosopimukset niin asiakkaidemme kuin omienkin etujemme suojelemiseksi.
-Evästeiden avulla tunnistamme sivustolle palaavat asiakkaat ja heitä kiinnostavat asiat. Näillä tiedoilla mukautamme sivustoamme käyttäjän mieltymysten mukaan ja vähennämme toistuvia tietopyyntöjä. Käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse kertoa meille nimeään, jos hän on kertonut sen jo aiemmin (tämä on periaate, johon pyrimme).
-Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustoista, joille käyttäjät siirtyvät sivustoltamme. Henkilötietokäytäntömme ei koske kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tapahtuvaa tiedonkeräystä, joten kunkin sivuston tietosuojakäytäntö tulee tarkistaa erikseen. 3 Step IT ei valvo evästeiden käyttöä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Kunkin sivuston ylläpitäjät ovat itse vastuussa siitä, miten heidän evästeensä toimivat ja miten he käsittelevät henkilötietoja.

Käytämme henkilötietoja selvällä ja läpinäkyvällä tavalla. Emme käytä henkilötietoja muihin kuin tässä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Olemme avoimia ja rehellisiä. Pyrimme ammattikielen sijasta selkeään ja ymmärrettävään viestintään. Toivomme, että tämä käytäntö toimii hyvänä esimerkkinä selkeästä, yleiskielisestä viestinnästä.

Tietosuoja- ja evästekäytäntömme yksityiskohtaisesti:

1. Keräämme seuraavilla tavoilla saamiamme henkilötietoja asiakkaistamme ja muista 3 Step IT -sivuston käyttäjistä:
-tiedot, joita käyttäjät antavat meille (esimerkiksi yhteystiedot tai muut tiedot) verkkosivustollamme, sähköpostitse tai jollakin muulla tavalla  
-tiedot, joita saamme verkkosivuston käytöstä, esimerkiksi käyttäjän laitteeseen lähetetyistä evästeistä
-tiedot, joita saamme Asset Management NG -laiterekisterin käytöstä ja muista tarjoamistamme palveluista
-tiedot julkisista lähteistä, esimerkiksi työnimikkeet LinkedIn-palvelusta.

2. Keräämme seuraavia tietoja ja saatamme yhdistellä niitä:
-demografiset tiedot käyttäjän yrityksestä, kuten yrityksen nimi ja osoite sekä liiketoiminnan yleiskuvaus  
-käyttäjän yrityksen yhteyshenkilöiden, päätöksentekijöiden ja hallinnollisten yhteyshenkilöiden nimet, asemat organisaatiossa ja yhteystiedot
-evästetiedot, jotka liittyvät www.3stepit.com-sivuston käyttöön
-tiedot 3 Step IT -palveluiden käytöstä ja muut tiedot, joita käyttäjä antaa palveluitamme käyttäessään.

3. Evästeiden käyttö

Eväste on pieni määrä tietoa, jonka verkkosivusto pyytää selainta tallentamaan tietokoneelle tai mobiililaitteeseen sivustoa käytettäessä. Evästeitä käytetään monilla verkkosivustoilla, sillä niiden avulla voidaan kerätä tietoa käyttäjän pääsyn mahdollistavan laitteen avulla esimerkiksi käyttöjärjestelmästä, verkkoselaimen tyypistä, käyttäjän IP-osoitteesta ja verkko-osoitteesta, johon käyttäjä siirtyy sivustolta tai josta hän saapuu sivustolle.

3 Step IT -verkkosivuston palvelin saattaa lähettää evästeitä käyttäjän pääsyn mahdollistavaan laitteeseen tai laitteistoon verkkosivuston toiminnan parantamiseksi. Evästeet voidaan poistaa käytöstä useimmissa verkkoselaimissa. Tämä kuitenkin voi estää joidenkin 3 Step IT -verkkosivuston toimintojen tai sivujen asianmukaisen toiminnan.

4. Kerättyjen henkilötietojen käyttö

Kerättyjä henkilötietoja käytetään palveluidemme ja tuotteidemme tarjontaan ja toimitukseen sekä mahdollisten muiden asiakasvelvoitteiden täyttämiseen. Tämän lisäksi kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden kehittämiseen sekä sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa viestintään, mainostamiseen ja markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Markkinointiviestiemme vastaanottamisesta voi kieltäytyä.

5. Henkilötietojen jakaminen

Tietokantaamme tallennettuja henkilötietoja voidaan jakaa edellä mainittuihin tarkoituksiin 3 Step IT -konserniin kuuluville yrityksille. Jotkin kyseisistä yrityksistä voivat sijaita käyttäjän maan ulkopuolella tai EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Lisäksi säilyttämiämme henkilötietoja voidaan jakaa sovellettavan lainsäädännön sallimissa ja vaatimissa rajoissa, esimerkiksi viranomaisten pyynnöstä.

Emme koskaan myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.

6. Kerättyjen henkilötietojen tarkistaminen ja korjaaminen

Käyttäjillä on oikeus tietää, mitä heitä koskevia henkilötietoja olemme keränneet. Jos tiedoissa on virheitä, korjaamme tai täydennämme niitä mielellämme.

Tietojen tarkistamisessa noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Jos on esimerkiksi syytä epäillä rahanpesua, laki kieltää meitä paljastamasta säilyttämiämme tietoja tai epäilyksiämme muille kuin viranomaisille.

7. Tietoturva

Henkilötietoja säilytetään 3 Step IT -konsernin turvallisessa verkossa, jota suojataan palomuurien ja asianmukaisen sisäisen käytönvalvonnan avulla.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä määrittää seuraavassa kuvatut henkilökohtaiset käyttöoikeudet ja salasanat 3 Step IT -konsernin nimetyille työntekijöille, kumppaneille, osakkuus- ja tytäryhtiöille sekä alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja. Kaikkia verkkoon kirjautumisia ja tietokantaamme tallennettuihin henkilötietoihin tehtyjä muutoksia voidaan valvoa ja ne voidaan vahvistaa.

Kaikilla 3 Step IT -konsernin työntekijöillä, kumppaneilla, osakkuus- ja tytäryhtiöillä sekä alihankkijoilla on tietokantaamme tallennettujen henkilötietojen salassapitovelvollisuus.

8. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tietosuojakäytäntömme voi muuttua. Muokkaamme siinä tapauksessa tätä julkaisua ja päivitämme uuden version sivustollemme.

9. Henkilötietoja sisältävän tietokannan rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän tiedot:

3Step IT Group Oy -osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on Suomi
Y-tunnus 2087590-4
Osoite: Mechelininkatu 1A, 00180 Helsinki
Puhelin: 010 525 3200

Saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä verkkosivustollamme olevalla yhteydenottolomakkeella. Kerro meille asiastasi lyhyesti, niin ohjaamme viestisi oikealle henkilölle.