Title

Vauhtia kiertotalouteen it-laitteiden elinkaaren hallinnasta

Suomi on päättänyt nousta kiertotalouden kirkkaimpaan kärkikastiin vuoteen 2030 mennessä. Kiertotaloustalkoita isännöivän Sitran mukaan tämä on kansantaloudellemme jopa yli kahden miljardin euron arvonlisäyksen kokoinen mahdollisuus.

Marko Tarkiainen, toimitusjohtaja 3 Step IT Oy

Kiertotalouden suurin arvopotentiaali löytyy laitteiden huollosta sekä uudelleenkäytöstä ja -valmistuksesta. Näiden raamien sisään mahtuu myös koko 3 Step IT:n liiketoiminnan ydin.

Aloittaessani 3 Step IT:n maajohtajana huhtikuun 2016 alussa pääsin ensitöikseni mukaan Sitran kiertotalouden kansallisen toimintaohjelman muodostamiseen, jonka tavoitteena on etsiä keinoja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen kiertotalouden kautta. 3 Step IT:llä on pöytään paljon tuotavaa, olemmehan toimineet it-laitteiden kiertotalouden pioneerina vuodesta 1997. Meille kiertotalous ei ole nouseva megatrendi, vaan hyvän ja kannattavan liiketoiminnan perusta. Olemme keskittyneet it-laitteiden elinkaaren hallintaan tietotekniikan vuokrauksesta hallinnointiin ja käytettyjen laitteiden jälleenmyyntiin.

Meille siis tuttua hommaa, mutta lukujen valossa liian monelle organisaatiolle vielä hepreaa.

Tällä hetkellä kaikesta ostetusta tietotekniikasta kerätään kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön maailmanlaajuisesti noin puolet. Tästä määrästä kuitenkin vain kolme prosenttia päätyy uudelleen käytettäväksi. Tietotekniikan kierrätys ja systemaattinen elinkaaren hallinta on yrityksille pieni kiertotalousteko, josta kasvaa kokonaisuutena merkittävä. On selvää, että tulevaisuudessa molempien lukujen on noustava tai kaappitila yritysten ja kotien vanhojen laitteiden säilömiseen käy ahtaaksi ja ympäristön kuormitus kestämättömäksi.

Myös asiakkaamme ovat heränneet kiertotalousajatteluun ja haluavat ostaa yhä useammin tietotekniikan palveluna laitteiden omistamisen sijaan. Logistiikkakeskustemme kautta kulki viime vuonna noin 333 000 laitetta, joista 95 prosenttia päätyi uudelleen käytettäväksi pääasiallisesti muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Suomessa elinkaaripalveluiden ja käytettyjen laitteiden ostaminen on vasta alkutekijöissään.

Vaikka kiinnostus on voimakasta, riittää luvuissa kasvuvaraa.

Mallia voidaan ottaa suoraan länsinaapurista, jossa julkishallinto on löytänyt it-laitteiden jälkimarkkinat ja elinkaaripalvelut Suomea paremmin. Siinä missä Suomessa kelpaa vain uusi, ovat esimerkiksi ruotsalaiset koulut tottuneet ostamaan edullisempia käytettyjä laitteita. Meidän Suomen kiertotaloustavoitteemme on varmistaa, että vuoteen 2025 mennessä suomalaisten yritysten omistamista laitteista neljännes olisi käytettyjä.

Tavoite on kova, mutta saavutettavissa. Päästäksemme tähän yrityksissä on kuitenkin tapahduttava asennemuutos, jota voi kutsua ostamisen kulttuurinmuutokseksi. Sen sijaan, että it-laitteita ostettaisiin hyödykkeinä, niitä pitäisi ostaa palveluina. Myös päättäjien ja julkisen sektorin tulisi poistaa turha byrokratia ja keskittyä luomaan edellytyksiä uusien toimintamallien kehittämiselle. Kuten Sitra on linjannut, todellinen näytönpaikka kiertotaloudessa on toimivien kotimarkkinoiden luominen. Olemme osaltamme sitoutuneet luomaan toimintaympäristöä, jossa rakennetaan kestävää siltaa teknologian ja kiertotalouden välillä.

Marko Tarkiainen
Toimitusjohtaja,
3 Step IT Oy

Lataa kiertotaloutta käsittelevä whitepaper (englanninkielinen) täyttämällä alla oleva lomake:

Paragraphs

AddToAny