Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä terveysteknologia

– toimialoissa tapahtuu paljon!

Title

Sotessa tapahtuu paljon!

Suuret muutokset ovat käynnissä sote- ja maakuntauudistuksessa, sekä yleisemmin MedTech/HealthCare-toimialalla. Julkinen keskustelu pyörii valinnanvapauden, muutoksen rahoituksen ja ohjauksen ympärillä. Keskustelu tuntuu olevan pääsääntöisesti poliittisella kentällä.

Tietohallintojohtajien keskuudessa päätöksiä odotetaan erityisesti ICT-palvelukeskuksen sekä työnimeltään sote-ICT -kehitysyhtiöiden roolista. Erityisesti odotetaan tietoja, miten hallitus suunnittelee maakuntien tieto- ja viestintätekniset tarpeet eli ICT-palvelut. Samoin maakuntien hankinnat kiinnostavat yhteishankinta- ja kilpailuttamisyksiköitä.  

Ilmapiiri on siis odottava.

Sote-johdon kanssa keskusteluissa olen törmännyt säännöllisesti käytännön haasteeseen, miten uusia työvälineitä ja sovelluksia voidaan ottaa käyttöön. Tarve on tuoda sosiaali- ja terveydenhoitoalalle uusia, tehokkuutta tuovia konkreettisia käytännön ratkaisuja, huomioiden tietotekniikan mahdollisuudet ja alati lisääntyvä työn mobiliteetin. Selkeästi on nähtävissä tarve muuttaa nykyisiä tapoja tehdä työtä sekä digitalisoida toimintaa.

Viesti onkin selkeä: Työtapojen ja rakenteiden muutos on toimialalla käynnistynyt, käyköön varsinaisessa alueuudistuksessa miten tahansa.

Miten tietotekniikan ja mobiliteetin avulla sote-palveluita voidaan tulevaisuudessa tuottaa? Jo nyt on olemassa hyviä esimerkkejä uudenlaisesta palvelutuotannosta, kuten laitteen ja videoasiointitekniikan avulla mahdollisuus vähentää fyysisiä kotikäyntejä. Kotihoito tekee virtuaalisen hoivakäynnin kotona asuvalle ”Matille”. Virtuaalinen hoivakäynti on tutkimusten mukaan noin 45 €/kerta edukkaampi kuin fyysinen käynti. Virtuaalisen hoivakäynnin tekniikan tarjoaja VideoVisit ja 3 Step IT tarjoavat ratkaisun yhdessä kunnalle.

Sote-laite as a service?

Eräskin sote-ja muutosjohtaja totesi Suomessa olevan jo noin kolmesataa yritystä, jotka tarjoavat ratkaisuja uudenlaista sotea varten. Nämä ratkaisut ovat esimerkiksi appi tai sovellus asennettuna tablettiin. Sovellus/tabletti -kokonaisuuden voi terveyspalveluja järjestävä taho kuten kunta, kaupunki, sote tai maakunta hankkia palveluna, €/kk. Kuukausihinta sisältää tällöin laitteen hankinnan, ”sote-imagen”, ylläpidon, tuen, jne.

Millaisia nämä appi/tabletit ovat? Näissä kokonaisuus voi mennä, kuten yllä mainitsin, ”Matin” tai ”Maijan” kotiin ja on näin perinteisen IT-seurannan ulkopuolella. Kun vielä tuki ja ylläpitokin on laitteen toimittajan kautta, niin ratkaisulla ei ole enää välttämättä lainkaan rajapintaa tietohallintoon. Sotella näitä appi-kokonaisuuksia voi olla satoja tai tuhansia.

Muun muassa tästä syystä arvioin, että sotessa on kysyntää aivan uudenlaiselle terveydenhuollon ja terveysteknologian ekosysteemille. Sote as a service –kokonaisuudet vaativat uudenlaiset hankintaprosessit, aukottoman laiterekisterin, sitä tukevat prosessit ja erityisesti laitteiden seurannan.

Paperi, muistikirja tai excel ei enää riitä.

Ekosysteemin laitteiden hallintaan vaaditaan ratkaisuja, jossa suunnittelu, budjetointi, raportointi, kk-maksun tai vuokran seuranta, lisenssien seuranta, sopimushallinta sekä laitteiden tietoturvallinen kierrätys on suunniteltu saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Ekosysteemillä ja uusilla ratkaisuilla saavutetaan uudenlainen tehokkuus – terveydenhoitoalan tuote- ja palvelukehitystä tehdäänkin kiihtyvällä tahdilla, meidän kaikkien eduksi!

Erkki Kondelin
Director Public, 3 Step IT

Kirjoittajan oppimistavoitteena on oppia ymmärtämään soten digitalisaatio arjen kautta. Yhdistäen mukaan verkostomainen toimintamalli.

**

Haluatko kuulla lisää konkreettisia esimerkkejä 3 Step IT:n palveluvalikoimasta? Osallistu webinaareihimme, lue lisää >>

AddToAny