Työteho kärsii

Kaatuilevat tietokoneet ja ohjelmistot aiheuttavat Suomessa kymmenien miljoonien eurojen kustannukset

Title

Menetetty aika maksaa miljoonia

Kaatuilevat tietokoneet ja ohjelmistot ovat yleinen ilmiö monella työpaikalla. 3 Step IT:n laskelmien mukaan menetetystä työajasta tulee suomalaisten yritysten tuottavuudelle kymmenien miljoonien eurojen kustannukset, kun suuri joukko työntekijöitä käyttää työajastaan vähintään 15 minuuttia kuukausittain it-ongelmien parissa painien. Pääsy dataan, joka osoittaa koko yrityksessä esiintyvien it-ongelmien kokonaiskuvan, säästää niin yrityksen johdon, it-osaston kuin työntekijöidenkin aikaa. Samalla se lisää tuottavuutta merkittävästi.

It-laitteiden elinkaaren hallintaan erikoistunut 3 Step IT on tutkinut it-laitteiden käytön ja yritysten tuottavuuden välistä yhteyttä jo vuosia. Tulosten pohjalta 3 Step IT on kehittänyt uuden tuotteen, it-laitteiden kuntopuntarin, 3CheckIT:n.
Lokakuussa, ensimmäisenä Suomessa, lanseeratun 3CheckIT:n avulla yritysten tietohallintojohto saa käsiinsä yhdellä näkymällä reaaliaikaisen tiedon laitteiden kunnosta. Ohjelmisto auttaa priorisoimaan tietohallinnon tehtäviä ja ratkomaan ongelmat, ennen kuin suurin osa käyttäjistä on niitä huomannut.

3CheckIT

“Kokemuksemme mukaan vain noin 5 prosenttia työntekijöistä raportoi it-osastolle koneen toimimattomuudesta, vaikka kyseessä olisi työntekoa selvästi viivästyttävä asia. Koemme, että yrityksillä ja meillä on edessä talkoot, joissa annetaan it:lle tarvittavat tiedot laitteiden toiminnasta ja edellytykset tarjota työntekijöille toimivat laitteet. 3CheckIT:n avulla kustannustehokkuus saadaan vietyä uudelle tasolla niin suuryrityksissä kuin pienemmissäkin yrityksissä”, kertoo 3 Step IT:n Suomen toimitusjohtaja Marko Tarkiainen.

Kolme yleisintä ongelmaa organisaatioiden it-laitteiden toimimattomuudessa on tietokoneiden ja ohjelmistojen säännöllinen kaatuminen, tietoturvapäivitysten ajantasaisuus sekä tietokoneiden hidas käynnistyminen. Vaikka kyseessä olisi työt täysin keskeyttävä asia, 3 Step IT:n mukaan ainoastaan vajaa neljännes työntekijöistä raportoi ongelman eteenpäin it-osastolle asti. Työnteon voi keskeyttää esimerkiksi koneen tai sähköpostin kaatuminen pitkäksi aikaa tai verkkoyhteyden katoaminen kokonaan.

“Kun suurella joukolla työntekijöitä on haasteita laitteiden toimivuuden kanssa, on vaikuttavuus tuottavuuteen selkeästi osoitettavissa. Kun käyttäjiä on tuhansia, tuntihinta it-ongelmien parissa kuukausitasolla kuluvaan aikaan nousee nopeasti suureksi summaksi. Lisäksi päälle on hyvä laskea it-osaston tehoton työskentely ja työntekijöiden turhautuminen hitaasti toimiviin laitteisiin”, Tarkiainen toteaa.
 
It-ongelmat eivät saavuta tietohallintojohtoa  

Tieto it-ongelmista jää usein it-osastolta kuulematta, koska työntekijät jättävät raportoimatta it-ongelmia.

Yleisimmät syyt ongelman raportoimatta jättämiseen:
•    Ajatus siitä, että raportin kirjoittamiseen menee liikaa aikaa ja vaivaa.
•    Ongelmaa pidetään yksittäisenä tapauksena, joka korjaantuu itsestään.
•    It-ongelmien raportointiin ei kannusteta.
•    It-tukea tai -osastoa ei haluta vaivata.

Yksi raportointiaktiivisuuteen merkittävästi vaikuttavista tekijöistä löytyy yrityskulttuurista. Ohjelmistojen ja laitteiden toimivuuteen panostamisen lisäksi tuottavuus saadaan nousuun johdon sitoutumisella it-asioihin. Työntekijöitä voidaan esimerkiksi kannustaa raportoimaan it-ongelmistaan tai laitteita voidaan monitoroida tiedon saamiseksi.

”3CheckIT mahdollistaa it-osastolle kokonaiskuvan saamisen kaikista yrityksessä käytössä olevista laitteista. Lukuisia käyttäjiä vaivaavat laajalle levinneet ongelmat pystytään havaitsemaan heti ilman, että työntekijöiden tarvitsee käyttää aikaa it-ongelmista raportoimiseen. Ongelmat voidaan korjata kerralla kaikilta käyttäjiltä”, Tarkiainen kertoo.

Lisätietoa:
Marko Tarkiainen, toimitusjohtaja, 3 Step IT Oy, p. 045 892 6901, marko.tarkiainen@3stepit.com
Tomas Tuohimäki, tuotepäällikkö, 3 Step IT Oy, p. 050 436 4661, tomas.tuohimaki@3stepit.com

Lehdistötiedote 3.1.2017

AddToAny