Title

Kiertotaloudessa on aina kyse liiketoiminnasta

Mitä kiertotaloudella tarkoitetaan? Kiertotalous sekoitetaan melko helposti kierrätykseen. Nämä kaksi ovat toki läheisessä yhteydessä, mutta kiertotalous on kierrättämistä huomattavasti laajempi kokonaisuus. Hyvä nyrkkisääntö käsitteiden määrittelylle on ymmärtää, että kiertotaloudessa on liiketaloudellinen näkökuma, kun taas kierrätyksestä puhuttaessa ollaan vihreiden ympäristönäkökohtien äärellä.

Kiertotalous ei takaa taloudellista menestystä

Useiden arvioiden mukaan kiertotalous on yrityksille maailmanluokan bisnesmahdollisuus. Kyseessä on kuitenkin monisyinen asia, ei liiketoiminnallisen menestyksen automaatio. Liiketoimintamallina kiertotaloudesta voi pahimmillaan tulla sanahelinää, joka ei tarkoita mitään tai joka ei johda mihinkään, kaikkein vähiten yritysten ja organisaatioiden kasvuun. Kiertotalousbisneksen luominen on haastavaa, eikä sen luominen nopeasti ole realistista. Tarvitaan pitkäjänteinen kumppaniverkosto ja liiketoiminnan rakentaminen sitä kautta. Kiertotalousbisneksestä tulee kannattavaa vain ajan kanssa. Kilpailuedut ja erottelevat tekijät ovat niitä, joilla pitkäjänteinen menestys luodaan. Avainasemassa ovat innovaatiot. Kiertotalous ei itsessään nimittäin pidä hengissä yhtäkään yritystä. Kiertotaloudessa on aina kyse liiketoiminnasta.

 

3 Step IT:stä tuli kiertotalousbisnes matkan varrella

3 Step IT on menestynyt kiertotalousbisneksessä. Alun perin emme kuitenkaan lähteneet vuonna 1997 tekemään kiertotalousbisnestä, sillä käsite ei tuolloin vielä ollut käytössä.

3 Step IT:stä tuli kiertotalousbisnes matkan varrella

Oman kiertotalousbisnesmenestyksemme tekijät ovat: Asiakasrajapinta. Olemme alusta lähtien kuunnelleet tarkoin asiakkaitamme tarpeita. Yrityksillä ja julkisyhteisöillä oli (ja on) selkeä tarve hankkiutua eroon käytetystä tietotekniikasta. Sen sijaan, että se romutettaisiin, löysimme sille liiketoimintamallin, joka muodostui kannattavaksi liiketoiminnaksi. Ict-laitteiden poisto käytöstä ei meillä ole kierrättämistä, sillä 95 % kaikista ostamistamme työasemista myydään tarkastuksen, puhdistuksen ja tietoturvakäsittelyn jälkeen uuteen käyttöön. Kumppaniverkosto. Laajaan kumppaniverkostoomme kuuluu niin jälleenmyyjiä, kanavakumppaneita kuin esimerkiksi kalustevalmistajiakin. Tärkeimpiä kumppaneitamme ovat kuitenkin rahoitusyhtiöt ja pankit, koska niiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme taloudellisia hyötyjä rahoituksena asiakkaidemme bisneksen alussa eli ennen kuin ict-laitteille tai muulle rahoitettavalle käyttöomaisuudelle ehtii tulla palautumishaasteita. Innovaatiot. Liiketalouden mallimme on kiertotalouden malli. Sovellus- ja muu palvelutarjoomamme on laajentunut koskemaan laitteiden koko elinkaarta, ei ainoastaan työasemien hankintaa tai niiden poistoja. Pystymme erilaisin palveluin kertomaan työasemista mm. missä ne sijaitsevat sekä mikä niiden käyttöaste ja kunto on. Olemme lisäksi automatisoineet päätöstapavalintaprosessin loppukäyttäjille (nk. CYOD-malli eli choose your own device). Uusimpia innovaatioitamme ovat 3CheckIT3FindIT sekä 3ChooseIT.

Kiertotalous nopeuttaa bisnekseen menemistä

Kiertotalouden haasteista huolimatta käsite on arvokas. Käsitteen myötä ihmisillä on parempi ymmärrys siitä, mitä termillä tarkoitetaan ja miten käytetyn tavaran hyödyntämistä tuodaan eri toimialoille. Käsite toisin sanoen nopeuttaa ja edesauttaa kiertotalousbisneksen luomista, kunhan pysytään kiinni innovaatioissa ja varmistetaan lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Markkinoiden kehittymistä ajatellen myös IoT, Internet of Things eli esineiden internet, tulee muuttamaan markkinoita. Kun kaikenlaiset tuotteet dataprojektoreista kalusteisiin, näyttöihin, jne. liittyvät verkkoon, jokaista verkossa olevaa tuotetta on helpompi hallita. Oma tarjoomamme on jo IoT-valmiudessa. Asiakasrajapinnassa muutokset edellyttävät jatkuvaa markkinoiden kysynnän silmälläpitoa niin sovelluspuolella kuin laitemarkkinoillakin. Kumppaniverkostopuolella IoT:n tuoma muutos tarkoittaa sopivien asiantuntijoiden löytämistä sovellus- ja IoT-puolella, jotta yhteydet eri järjestelmien välille voidaan rakentaa. Innovaatioita lupaamme tehdä jatkossakin koskien sekä aina vain tärkeämmäksi nousevia tietoturvakysymyksiä että asiakkaidemme kiertotalous- ja IoT-haasteita. 

Marko Tarkiainen Toimitusjohtaja, 3 Step IT

3 Step IT esiintyi 27.10.2016  Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kiertotalousseminaarissa “Syty kiertotaloudesta! Yhdessä kiinni kasvuun”. Seminaarissa keskityttiin niihin liiketaloudellisen kasvun mahdollisuuksiin, joita kiertotalous uutena liiketoimintamallina tarjoaa.

Aiheesta lisää: 
Syty kiertotaloudesta! Martela ja 3 Step IT kertovat kumppanuudestaan – katso video! 
3 Step IT kiertotalouden kiinnostavimpien listalla

AddToAny