Kysymys: Kannattaako tietojärjestelmän hankinta liisata?

Title

Kannattako tietojärjestelmän hankinta liisata

Kysymys: Kannattaako tietojärjestelmän hankinta liisata? 

Olemme pohtineen paljon sote-ja maakuntauudistusta kevään ja kesän mittaan, mikä on roolimme alueuudistuksessa ja miten autamme kuntia ja maakuntia. Olemme rakentaneet sote-palvelumme kolmen tärkeän teeman ympärille – alustatalous, kiertotalous sekä palvelumalli sote-laite as a service.

Neljäs mielenkiintoinen teema nousi esille tietojärjestelmien hankintojen puitteissa. Minulle esitettiin kysymys voiko tietojärjestelmän hankinnan liisata?

Vastaus oli helppo – totta kai.

Miksi leasing tietojärjestelmän rahoittamiseen?

Leasingin yleiset hyödyt ovat olleet jo vuosikymmeniä tiedossa.

Investointi jakautuu tasaisemmin käyttöönottovuosille. Pääomaa ei tarvitse sitoa hankkeeseen. Kohde ja loppukäyttäjän eli esimerkiksi kunnan tai maakunnan erinomainen taloudellinen tilanne toimii rahoituksen vakuutena. Taseen ulkopuolinen rahoitus parantaa mm. sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Vuokrat kirjataan suoraan kuluiksi ja ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia kuluja tuloslaskelmassa. Kuukausierät ovat kiinteä ja helposti hallittavissa.

3 Step IT:n toimintamalli on aina ollut miettiä asioita laajemmin huomioiden prosessi, resurssit sekä teknologian hyödyntäminen osana leasing-ratkaisua.

Jotta leasing tietojärjestelmähankkeissa on täysimääräisen hyödyllinen, rahoitusratkaisun tulee mahdollistaa hankkeen yksityiskohtaisen seurannan ja kulukontrollin.

Asiakkaan käyttöön tulee nimetä vastuullinen palvelutiimi. Samalla kuvataan toimintamalli, joka varmistaa kaiken oleellisen tiedon keräämisen hankkeesta käyttöomaisuusrekisteriin.

Tietojärjestelmän rahoittaminen käytännössä

Tietojärjestelmän rahoittamisesta tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka mahdollistaa palvelun käytön joustavasti hankintarytmin mukaisesti milloin tahansa, ennalta sovitulla hinnoittelulla ja palvelusisällöllä. Tällöin erillisiä sopimuksia ei enää jatkossa tarvitse tehdä, vaan uudet sopimukseen liitettävät hankinnat hyväksytään sähköisesti.

Saman sopimuksen puitteissa rahoitetaan ohjelmistohankinnat, työ-, koulutus ja konsultointilaskut, sekä kaikki muut projektiin liittyvät hankinnat. Tietojärjestelmän toimituksen eri vaiheet huomioidaan kokonaisuudessa.

Käyttomaisuusrekisterin hyödyt

Hyödynnämme teknologiaa asiakkaan puolesta käyttämällä tietojärjestelmäprojektin seurantaan räätälöityä AssetNG –järjestelmää. Järjestelmä on nivottu osaksi tietojärjestelmän toimituksen prosessia ja siitä tuotetaan kaikki budjetti- ja kuluseurannan kannalta oleelliset raportit vuokratuista tuotteista ja vuokrakustannuksista.

3 Step IT ylläpitää sovitut tiedot järjestelmässä ja tarjoaa monipuoliset raportoinnit, joita ovat mahdollisuudet:

  • verrata toteutuneita kuluja budjetoituihin kuluihin
  • jakaa vuokrakustannukset oman kustannuspaikkarakenteen mukaan
  • raportoida projektin eri kululajeja; ohjelmistohankinnat, määrittely ja konsultointi, asennustyö, koulutus- ja käyttöönotto.
  • toimittajakohtainen kontrollointi
  • kuntakohtainen seuranta
  • viheittaiseen seuranta
  • tilinpäätösraportit
  • vuokravastuiden jako tuleville vuosille

Kyllä. Tietojärjestelmän hankinnan voi liisata ja saada käyttöönsä koetellun mallin, valmiina kilpailutettuna rahoituksen puitesopimuksena.

Erkki Kondelin
Director Public, 3 Step IT

Kirjoittajan oppimistavoitteena on oppia ymmärtämään soten digitalisaatio arjen kautta. Yhdistäen mukaan verkostomainen asiakasta hyödyttävä toimintamalli.

**

Haluatko kuulla lisää konkreettisia esimerkkejä 3 Step IT:n palveluvalikoimasta? Osallistu webinaareihimme, lue lisää >>

AddToAny