IT-laitteet uudelleenkäyttöön ympäristöystävällisesti

Title

IT-laitteiden ympäristölle ystävällinen uusiokäyttö

Miten varmistaa käytöstä poistuvien laitteiden tietoturva? Voisiko laitteilla olla vielä arvoa?

Tietokoneiden, tablettien, av-laitteiden, näyttöjen, palvelimien, tulostimien ja muiden IT-laitteiden päivittäminen uusiin ei suinkaan ole vielä saatettu loppuun siinä vaiheessa, kun uudet laitteet on otettu käyttöön. Näin kuitenkin usein ajatellaan, ja vanhat tietokoneet, näytöt ja loppuun käytetyt tulostimet päätyvät helposti käyttämättöminä varastoon vain keräämään pölyä. Moni ei tule ajatelleeksi asiaa tietoturvanäkökulmasta, nämä käytöstä poistetut laitteet voivat sisältää tietoa, jonka ei todellakaan haluta joutuvan vääriin käsiin – henkilökohtaisista ja taloudellisista tiedoista organisaatiosalaisuuksiin saakka.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen voi tulla organisaatiolle kalliiksi, jos niiden hävittämiseen ei ole olemassa prosessia, eikä tiedetä, kenen puoleen asian tiimoilta kääntyä. Hävittämisestä voi siten koitua IT-budjetin ylittäviä, odottamattomia kustannuksia.

3 Step IT tarjoaa laitteiden poistovaiheeseen kokonaisvaltaisen ratkaisun. Noudamme ja pakkaamme organisaationne omistuksessa olevat vanhat it-laitteet sekä huolehdimme niiden jatkokäsittelystä tietoturvallisella ja kestävällä tavalla - ja koska käytetyillä laitteilla on vielä arvoa, myymällä vanhat laitteesi meille, voit samalla tienata hieman rahaakin.

Edistämme IT-laitteiden uudelleenkäyttöä

Kun olemme noutaneet laitteenne, me testaamme niiden toimivuuden. Jopa 98 % noutamistamme laitteista myydään tietoturvauksen ja kunnostuksen jälkeen eteenpäin ja laitteet löytävät ja ne päätyvät uusiokäyttöön.  Loput 2 % laitteista tuhotaan käyttökelvottomina ja materiaalit kierrätetään. Koska organisaatiot ovat yhä ympäristötietoisempia ja haluavat toimia vastuullisesti, kasvaa käytettyjen IT-laitteiden ostotoimintamme jatkuvasti.

Näin palvelumme toimii - tämän helpompaa se ei voi enää olla:

  • Noudamme ja pakkaamme kuljetusta varten käytetyt pöytätietokoneet, tabletit, kannettavat tietokoneet, puhelimet, näytöt, palvelimet ja muut IT-laitteet ja kuljetamme laitteet Vantaalla sijaitsevaan logistiikka- ja käsittelykeskukseemme jatkokäsittelyä varten.
  • Varmistamme, että kaikkien tallennusvälineiden tiedot poistetaan siten, että niitä ei voi palauttaa.
  • Testaamme kaikki laitteet prosessin aikana. Toimivat laitteet myydään eteenpäin ja toimimattomat laitteet tuhotaan ja toimitetaan kierrätykseen.
  • Kun kaikki tämä on tehty, toimitamme asiakkaalle tiedonhävitystodistuksen sekä ympäristöraportin siitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä säästyi.

”3 Step IT on auttanut suomalaisia organisaatioita hankkiutumaan eroon käytetystä tietotekniikasta jo kahden vuosikymmenen ajan. Mielestämme alalla on tapahtunut selkeää kehitystä”, toteavat Erkki Kondelin ja Markku Tomperi 3 Step IT:ltä.

Miksi organisaatioiden pitäisi panostaa vanhan tietotekniikan uudelleenkäyttöön?

– Asiakkaiden kannattaisi palauttaa käytöstä poistetut IT-laitteet monestakin syystä. Organisaation kannalta ehdottomasti tärkeintä on se, että henkilötiedot poistetaan laitteilta ja niille tallennetut tiedot hävitetään turvallisesti. Ympäristönäkökulmasta meidän on myös kannettava oma vastuumme maapallosta ja näytettävä hyvää esimerkkiä tuleville sukupolville. Käytämme yhä enemmän tekniikkaa, vaikka maapallon resurssit hupenevat koko ajan. Jos haluamme ohjata tulevia sukupolvia oikealle kuluttamisen tielle, emme voi jatkaa toimimalla nykymallin mukaan. Kaikkien organisaatioiden pitäisikin pohtia, kuinka juuri he voisivat osaltaan vähentää kertakäyttökulttuuria. Tämän voi aloittaa esimerkiksi miettimällä, miten käytöstä poistetusta tekniikasta ja tietotekniikasta huolehditaan ja varmistamalla, että poisto tapahtuu mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Onko tavallista, että organisaatiot yksinkertaisesti ”unohtavat” vanhat IT-laitteet varastoon?

– Olemme työskennelleet käytettyjen IT-laitteiden kierrättämisen ja hävittämisen parissa jo vuosia, mutta meitä hämmästyttää edelleen se, miten usein organisaatioilla on varasto täynnä vanhoja tietokoneita, matkapuhelimia ja palvelimia. Usein ei ymmärretä, että käytetyillä laitteilla on vielä arvoa ja monella onkin tietämättään laitteissa kiinni hiukan rahaakin. Ymmärrämme täysin, että aika ei riitä kaikkeen, mutta millaisia mahdollisuuksia avautuisikaan ja miten paljon hävikkiä voitaisiin välttää, kun vanhoista IT-laitteista huolehdittaisiin suunnitelmallisesti. Paras neuvomme on hankkia tähän prosessiin asiantunteva kumppani, jotta organisaatio itse voi keskittyä ydinliiketoimintansa pyörittämiseen. 

Mihin suuntaan uskotte tietotekniikan ja laitteiden käsittelyn kehittyvän tulevaisuudessa?

– Luotamme erityisesti muutamaan trendiin. Ensinnäkin uskomme, että tallennustilan ja palvelimien datan siirtyminen pilveen jatkuu. Itse laitteen merkitys vähenee kun tiedot ovat pilvessä. Laite ei ole työntekijälle enää statustekijä, vaan tärkeintä on laitteen toimivuus. Laitteen omistamista tärkeämmäksi tulee sen käytettävyys ja leasingin ja laitteiden elinkaaripalveluita hyödyntämällä varmistetaan se, että työntekijöillä on käytettävissään aina työtehtäviinsä soveltuvat ajantasaiset ja toimivat laitteet. Toiseksi, tietosuoja ja tietoturva ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Kaikki vanhat it-laitteet on tietoturvattava ja käsiteltävä asianmukaisesti, jotta vältetään riski siitä, että arkaluontoisia tietoja päätyisi vääriin käsiin. Kierrättämällä laitteet eteenpäin organisaatio toimii samalla myös vastuullisesti.

Tutustu 3 Step IT:n käytettyjen IT-laitteiden osto- ja myyntitoimintaan tarkemmin täällä >>

Pyydä asiantuntijaltamme maksuton arvokartoitus käytetyille it-laitteillesi >>

AddToAny