10 syytä valita it-laitteiden vuokraus

Title

10 syytä valita it-laitteiden vuokraus

10 syytä valita it-laitteiden vuokraus

Vuokraaminen on nykyaikainen tapa hankkia it-laitteita. Maailmanlaajuisesti leasing-rahoituksen osuus it-hankinnoissa on kasvanut tasaisesti jo lähes vuosikymmenen, ja markkinatutkimusyhtiö IDC:n mukaan osuus kasvaa myös tulevina vuosina. Miksi?

Vuokraamista puoltaa tällä hetkellä kolme maailmanlaajuista muutostrendiä, jotka vaikuttavat yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ensimmäinen näistä on käyttöoikeus ilman omistusta. Pilvipalvelut ja toimitilat toimivat hyvinä esimerkkeinä vuokrauksesta. Miksi it-laitekanta tulisi omistaa, kun toimitilatkin vuokrataan?

Toinen trendi on ympäristöasioiden sääntely. Euroopassa asetetaan jatkuvasti uusia säädöksiä elektroniikkajätteen hävittämisestä. Laitteiden elinkaaren päättyessä vuokranantajan vastuulle jääkin huolehtia siitä, että laitteet poistetaan ja hävitetään – tai uusiokäytetään – voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Kolmas muutostrendi on tietoturvaan liittyvien riskien ja vaatimusten lisääntyminen. Tästä esimerkkinä EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tuo esille uudenlaisia riskejä, kuten vanhentuneissa ja käytöstä pois jäävissä laitteissa olevan tiedon. Tietoturvariskit minimoidaan, kun laitteiden käytöstä poisto jätetään ammattilaisten käsiin.

3 Step IT:n tekemien tutkimusten mukaan asiakkaat kokevat saavansa it-vuokrauksesta taloudellisen hyödyn lisäksi myös muita yllättäviäkin etuja. Perinteisesti ajatellaan, että taloudelliset ja kassavirtaan liittyvät syyt ovat tärkeimpiä kun valitaan vuokraaminen ohi laitteiden ostamisen. Päätökseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä ovat laitekannan helppo hallinta, toiminnan tehostuminen sekä riskienhallinta.

Lataa 10 syytä valita vuokraus -opas, lue lisää >>

Kiinnostuitko aiheesta? Kuuntele It-laitteiden vuokraus vapauttaa -webinaarimme tallenne >>

***

TCO - Tarkista käsityksesi it-laitteen kustannuksista

IT- ja teknologiahankintoja suunniteltaessa on tärkeää pitää mielessä 20/80-periaate: työaseman kokonaiskustannuksista (TCO, Total Cost of Ownership) laitteen osuus on vain noin 20 %. Laitteiden hankintahinta itsessään ei siis olekaan suurin osuus ict-budjetista.
Optimoitko siis oikeita asioita?

Tarkista it-laitteesi kustannukset 3 Step IT

Tee tästä TCO-laskelma, ja saat sähköpostiisi pika-analyysin oman organisaatiosi tilasta >>

Vinkkejä ensi vuoden budjetointiin: Kuinka huomioit vastuullisuuuden? Mitä kannattaa omistaa? Lue muistilista tästä >>

AddToAny